Activiteiten voor mensen met Alzheimer *

Leeftijd:
n.v.t.

Duur:
in overleg met cursist en de familie/verwanten lessen, in overleg minuten

Prijs:

afhankelijk van duur

Locatie:
in overleg

Docent: afhankelijk van de vraag

Schilderen en/of muziek leidt af, kalmeert, activeert de concentratie, stemt positief en bevordert de verbale en non-verbale communicatie. Het heeft een positieve invloed op mensen met een (beginnende) dementie. De aanpak van de kunstenaar/docent kenmerkt zich door een mengeling van stimulans, geduld, respect en persoonlijke bejegening. Het gaat hier over trajecten op maat. In overleg met de cursist en de verwanten vindt afstemming plaats.

Ateliers Majeur werkt samen met docenten/kunstenaars die affiniteit hebben met deze doelgroep. De locatie wordt met zorg gekozen, de activiteit kan ook bij de cursist thuis plaatsvinden.

Aanmelden of vraag een proefles aan

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan:

  • Stichting Culturele Ondernemingen Nederland om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en
  • Mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Culturele Ondernemingen Nederland

Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Stichting Culturele Ondernemingen Nederland
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen – Nederland
(Incassant-id: NL30222321718770000)