Kort & Krachtig: musical (De Akkers)

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
8 lessen, 60 minuten

Minimum aantal cursisten:
minimaal 6

Prijs:

€40,-

Locatie:
MFA De Akkers

Docent: Catrien van der Molen/Hanneke Castelein

Wanneer:
  • Start maandag 12 februari, 14.30-15.30 uur
  • Data: 12 en 19 februari, 5, 12, 19 en 26 maart, 9 en 16 april

Er is geen proefles mogelijk.

Musical We laten je proeven van een aantal musicalingrediënten en leren je de “boel op een juiste manier te mixen”: zingen als je speelt, spelen als je danst, dansen als je zingt en alles daar tussenin. Je krijgt les van twee docenten die om en om lesgeven.

Aanmelden

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan:

  • Stichting Culturele Ondernemingen Nederland om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en
  • Mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Culturele Ondernemingen Nederland

Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Stichting Culturele Ondernemingen Nederland
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen – Nederland
(Incassant-id: NL30222321718770000)