Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Artikel 2 - Inschrijven

2.1
Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van het aantal lessen en het lesgeld.
2.2
Met het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en door middel van het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode leerling van Ateliers Majeur.
2.3
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij het bestuur van Ateliers Majeur u daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent.
2.4
Inschrijven kan zowel schriftelijk door middel van het inschrijfformulier als via de website.
2.5
Inschrijving is nog geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.
2.6
De inschrijving is doorlopend. Voor de zomervakantie ontvangt u bericht over de tarieven voor het nieuwe schooljaar. Ook vindt u hierin de uiterlijke uitschrijfdatum.
2.7
Uw inschrijving zal niet behandeld worden, indien na toezending van twee aanmaningen nog facturen van u bij Ateliers Majeur openstaan. U krijgt in dat geval van ons schriftelijk bericht. Na betaling van openstaande facturen kunt u zich, indien er plaats is, alsnog inschrijven.
2.8
Ateliers Majeur heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname.
2.9
Het kan voorkomen dat u niet geplaatst kunt worden op het moment dat u zich inschrijft. Indien u geplaatst kunt worden, zal Ateliers Majeur u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Bij elk aanbod behoudt Ateliers Majeur zich het recht voor aanpassingen te doen in lesduur en frequentie.
2.10
Ateliers Majeur mag de lessen annuleren, lesdagen of –tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij inschrijving van te weinig leerlingen of langdurige ziekte van de docent. Als annulering door Ateliers Majeur tijdens het schooljaar plaatsvindt, zal eventuele terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet gegeven lessen.
2.11
Minderjarigen mogen niet zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) bij Ateliers Majeur inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s) die de overeenkomst namens minderjarige(n) aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
2.12
In de regel geldt dat tijdens schoolvakanties en vrije dagen geen lessen en cursussen worden gegeven. Het vakantierooster staat op de website.
In het standaardaanbod bieden wij 35 weken les aan, waarvan een gedeelte kan worden ingevuld door bijzondere evenementen. De invulling wordt bepaald door de docent, zoveel mogelijk in overleg met de leerlingen.
2.13
Het is mogelijk dat de les wordt bijgewoond of gegeven door een stagiair(e) of vakstudent(e). Deze wordt altijd begeleid door een gekwalificeerde medewerker van Ateliers Majeur.