Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Artikel 3 - Lesgeld en betalingsvoorwaarden

3.1
Van alle lessen is vooraf de hoogte van de kosten bekend.
3.2
De vermelde prijzen voor de lessen zijn in euro’s.
3.3
De directie bepaalt periodiek de hoogte van de tarieven voor de lessen en zal deze per seizoen vaststellen. U kunt geen recht ontlenen aan in het verleden betaalde prijzen.
3.4
U kunt geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden.
3.5
Met uw inschrijving verplicht u zich het lesgeld behorend bij de gekozen lessen te betalen.
3.6
U heeft de keuze uit betaling via automatische incasso of door middel van een factuur.
Bij betaling via factuur ontvangt u een factuur welke binnen één maand na de factuurdatum volledig voldaan dient te zijn. Bij betaling via factuur is het niet mogelijk om in termijnen te betalen.
Bij betaling via automatische incasso wordt het lesgeld in maximaal tien termijnen geïncasseerd. Het aantal termijnen wordt door de directie/administratie vastgesteld. U ontvangt een incasso-overzicht met daarop de datum/data en bedrag(en) die door Stichting Culturele Ondernemingen Nederland zal/zullen worden geïncasseerd. De termijnen lopen niet synchroon met de lessen. U verplicht zich er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.
3.7
Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot Ateliers Majeur voor een
bepaalde periode worden ontzegd. Indien Ateliers Majeur een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.
3.8
Als Ateliers Majeur kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door uw toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend.
3.9
Voor leerlingen van 21 jaar en ouder zijn de vermelde prijzen inclusief 21% BTW.