Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1
Ateliers Majeur is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen en activiteiten.
6.2
U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een les en/of activiteit.
6.3
Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan de lessen.
6.4
Ateliers Majeur is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of
gebruikmaking van de faciliteiten.
6.5
Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u Ateliers Majeur, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende persoon heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij Ateliers Majeur ten gevolge van uw handelen of nalaten.
6.6
Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.