Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Artikel 7 - Huisregels

7.1
Er gelden bij Ateliers Majeur huisregels waaraan u zich te allen tijde dient te houden.
7.2 Algemeen
– Ateliers Majeur heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang te weigeren.
– Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in Ateliers Majeur te houden aan de huisregels van Ateliers Majeur evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of medewerkers op te volgen.
– U dient rekening te houden met de omwonenden door geen geluid- en parkeeroverlast te veroorzaken.
7.3 Introducés
– Er zijn in principe periodiek kijklessen of proeflessen waar introducés van harte welkom zijn. U wordt hierover op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels.
– De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten uit te nodigen.
7.3 Mobiele telefoon
U dient uw mobiele telefoon tijdens de lessen uit te zetten. Als u vanwege uw werk of privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de docent kenbaar te maken.
7.4 Roken
– Er geldt in alle gebouwen van Ateliers Majeur een rookverbod.
– Rokers dienen hun sigaretten buiten in de speciale sigarettendover te doven en te deponeren.
– Als de voordeur is gesloten, te weten tijdens lessen en activiteiten, verzoeken wij u niet naar buiten te gaan om te roken. U kunt daarmee voor extra controle en/of overlast zorgen.
7.5 Foto- en filmopnamen
– Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van Ateliers Majeur is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken.
– Het is mogelijk dat er tijdens les en activiteiten foto’s worden gemaakt door een fotograaf (van Ateliers Majeur). Deze foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden van Ateliers Majeur. Indien u hiertegen voorafgaand aan het lesjaar/de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent, gaat u hiermee na ondertekening van het inschrijfformulier akkoord. U kunt ter plekke aan de fotograaf kenbaarmaken als u niet gefotografeerd wenst te worden.