Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Over Ateliers Majeur

Missie: ‘Kunst en cultuur is voor iedereen toegankelijk en brengt persoonlijke groei’.

Kernwaarden: ‘Maatschappelijke betrokken’, ‘Samenwerkingsgericht’ en ‘Inspirerend’.

Visie: We zorgen voor een breed aanbod van kunst- en cultuureducatie. We hebben oog voor de bijdrage die kunst en cultuureducatie kan leveren aan onderwijskundige en maatschappelijke doelstellingen. Daarbij richten we ons op het aangetoonde effect van kunst en cultuur op de persoonlijke ontwikkeling en maken we gebruik van good practices. We sluiten aan bij behoeften maar wekken ook interesse op. Daar waar er binnen de regio geen passend aanbod is creëren we dit.

We treden op als ‘kunst- en cultuurmakelaar’. Hiertoe vormen wij een netwerkorganisatie. Binnen ons netwerk brengen wij klanten en aanbieders bij elkaar en zetten we subsidie in om de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten. Aanbieders uit de regio kunnen zich bij ons netwerk aansluiten, mits zij voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitseisen (Zie deel B paragraaf 2 en 4).

We inspireren. We zorgen voor een inspirerend aanbod. We dragen zorg voor kennisdeling tussen partners. We stimuleren vernieuwing en ondernemerschap. Als professionals zijn we met elkaar in gesprek over kwaliteit.