Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Gezinskorting

Cursisten die uit eenzelfde gezin komen, door dezelfde betalingsplichtige zijn aangemeld en allen woonachtig zijn op hetzelfde adres ontvangen 5% korting op het lesgeld van de jaarcursussen (minimaal 35 lessen).
De gezinskorting is alleen van toepassing wanneer minimaal twee leden uit hetzelfde gezin een jaarcursus bij Ateliers Majeur volgen. Deze korting vervalt bij tussentijdse opzegging, voortijdige beëindiging van één van de cursussen. De korting is vanaf het moment dat de cursus wordt beëindigd niet meer van toepassing.
Deze gezinskorting is niet van toepassing op korte cursussen en activiteiten.