Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

 • Filter op talent:

Gezocht! Voorzitter Raad van Toezicht

Door het aftreden, volgens rooster, van de huidige voorzitter zijn stichting Ateliers Majeur, Centrum voor de Kunsten te Heerenveen en stichting De Skâns, Cultureel en Sport te Gorredijk met ingang van 01-07-2018 op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Profiel

We zoeken iemand die maatschappelijk actief is en om kan gaan met de maatschappelijke en politieke context waarin beide instellingen opereren. Diegene beschikt over een goed (lokaal) netwerk en heeft affiniteit met de educatieve en kunstzinnige doelstellingen van de instellingen en/of kennis en ervaring op het gebied van kunst, cultuur, participatie en educatie. Ervaring in een leidinggevende c.q. toezichthoudende functie is een voordeel.

Vaardigheden

 • bestuurlijke ervaring
 • denken op strategisch niveau
 • functioneert als adviseur en klankbord van de directeur/bestuurder
 • is in staat het functioneren van de stichting, de organisaties en haar directeur‐bestuurder te beoordelen
 • representatieve/contactuele vaardigheden
 • overwicht binnen en buiten de organisatie
 • tijd en inzet voor de functie van voorzitter

Procedure

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit voor 1 mei 2018 uw belangstelling kenbaar te maken bij Ateliers Majeur, t.a.v. Raad van Toezicht, Postbus 285, 8440 AG Heerenveen. Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met de heer Aarjen Jonker tel. 06-42661645.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen voor 1 mei a.s. naar: h.koning@ateliersmajeur.nl

Huidige samenstelling

 • Gerdie Klaassen, voorzitter, kennis en ervaring bestuur en toezicht kunst en cultuur
 • Aarjen Jonker, vicevoorzitter, kennis personeel en organisatie
 • Ina Wolting, lid, juridische kennis en ervaring en Governance
 • Jerry Speel, lid, kennis financieel/economisch, organisatie en ondernemerschap

De taken van de voorzitter

Taken m.b.t. de stakeholders:

 • De voorzitter kent de belangen van de stakeholders en ziet erop toe dat deze in de besluitvorming door de directeur en de raad van toezicht goed aan de orde komen.

Taken m.b.t. de directeur:

 • De voorzitter functioneert als klankbord voor de directeur, bespreekt de relevante ontwikkelingen en prioriteitstellingen, geeft feedback en bewaakt gemaakte afspraken.
 • Voert samen met een ander lid van de raad het jaarlijkse functioneringsgesprek met de directeur en regelt de voorbereiding en de terugkoppeling naar de RvT.
 • Ondersteunt op verzoek de directeur bij externe contacten en vervult representatieve taken.

Taken m.b.t. de RvT:

 • De voorzitter zorgt voor een goed voorbereidde vergaderagenda en monitort de agendapunten en stukken vooraf.
 • Zit de vergaderingen van de RvT voor en regelt daarbij: een goede inbreng van eenieder, een heldere besluitvorming, tijdsbewaking en ziet toe op de verslaglegging.
 • Stimuleert en initieert de benodigde visieontwikkeling en verdere professionele ontwikkeling van de RvT.
 • Ziet in overleg met de directeur toe op de totstandkoming van contacten met stakeholders.
 • Ziet in algemene zin toe op een goede informatievoorziening voor en door de RvT.
 • Regelt in overleg met de vicevoorzitter de jaarlijkse zelfevaluaties en de vierjaarlijkse herbenoemingen.

 

Ateliers Majeur is het centrum voor de kunsten in de gemeente Heerenveen. Haar missie is: ‘Kunst en cultuur is voor iedereen toegankelijk en brengt persoonlijke groei’. Ateliers Majeur is maatschappelijk betrokken, wil inspireren en is gericht op samenwerking. Leidend is het strategisch beleidsplan dat is vastgesteld in 2016 en waarin Ateliers Majeur zich ten doel stelt als culturele basisinfrastructuur in Heerenveen iedereen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit is op te vragen bij de heer Harry Koning, directeur bestuurder van Ateliers Majeur, tel. 06-24992361

De Skâns is de huiskamer van Gorredijk. Het is zowel theater als zalencentrum voor kunstbeoefening, sport als ook voor verenigingen. Ieder jaar heeft De Skâns meer dan 250.000 bezoeken. De Skâns staat letterlijk en figuurlijk midden in Gorredijk. Letterlijk omdat het gebouw midden in Gorredijk staat en figuurlijk omdat heel Gorredijk zich betrokken voelt bij de ontwikkeling rondom De Skâns. Het motto van De Skâns is: De Skâns van, voor en met Gorredijk. In 2018 zal De Skâns haar strategische doelen voor de komende vier jaren vastleggen en in 2020 zal De Skâns verhuizen naar een nieuwe MFA.