Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Disclaimer

De inhoud van deze website
van kunstencentrum Ateliers Majeur (www.ateliersmajeur.nl) is met de grootste aandacht en zorgvuldigheid samengesteld. Ateliers Majeur, handelsnaam van Stichting Culturele Ondernemingen Nederland (SCON), kan echter geen garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid, volledigheid of de inhoud van deze informatie. SCON is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. De informatie op www.ateliersmajeur.nl wordt regelmatig aangevuld en de inhoud ervan kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

SCON behoudt zich het auteursrecht op de via www.ateliersmajeur.nl verstrekte informatie (logo’s, databestanden, formats, domeinnamen en beeldmateriaal als illustraties, foto’s en video daarbij inbegrepen) uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te kopiëren, zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Culturele Ondernemingen Nederland. De stichting kan er niet voor instaan dat de informatie op www.ateliersmajeur.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door de bezoeker ervan wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. SCON sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ateliersmajeur.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.ateliersmajeur.nl te kunnen raadplegen.

Verwijzingen op deze internetsite kunnen voeren naar bronnen, die door derden worden bijgehouden, waarover SCON geen zeggenschap heeft. SCON draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.