Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Atelier in de school

Het Atelier in de school team werkt samen met diverse basisscholen in de gemeente Heerenveen. Ze zetten in op de 21st century skills, waarbij meervoudige intelligentie en
betekenisvol leren centraal staan.

Vorig jaar zijn we op één school gestart met het concept Atelier in de School. Dit schooljaar (2016-2017) wordt dit concept verder uitontwikkeld op een achttal scholen. De visie achter deze werkwijze is, om onderzoekend, ontdekkend en betekenisvol leren een krachtige(r) impuls te geven en waar nodig weer terug te brengen in het onderwijs. Het concept richt zich op het ontwikkelen van wat je zou kunnen noemen: “Crea(c)tief burgerschap” en geeft de kinderen tools mee voor de 21e eeuw.

Kenmerken van dit concept

Uitvinden-Onderzoeken: werken aan de hand van onderzoeksvragen en leerdoelen met veel ruimte voor experiment en ontdekken. Gericht op creativiteitsontwikkeling.

Verbinding op inhoud:

  1. een duidelijke koppeling tussen de methodieken/thema’s die op school gehanteerd worden.
  2. gericht op eigenaarschap van team/de leerkracht
  3. samenwerken in clusters: passend bij de school (op dit moment zijn er scholen die het koppelen aan talentleren, wereldverkenning, topondernemers, wiskunde, ondernemend leren )

Educatieve ruimte:

  1. Het klaslokaal/Atelier als educatieve betekenisvolle ruimte
  2. Presentatiewand: het thema wordt meervoudig in beeld gebracht.
  3. Proceswand: hier worden de leerdoelen en het proces vastgelegd
  4. Uitdagende materialen en werkvormen

Cultuurcoach: plm. 1 dag per week een vast aanspreekpunt /vak expert

Atelierteam: een 7 tal Professionals –experts/allrounders hebben gedurende het jaar expertmeetings en werken het concept verder uit

Presenteren/Exposeren: de kinderen presenteren hun onderzoek