Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Werkgroep theater (basisonderwijs Opsterland)

De werkgroep theater in Opsterland organiseert tentoonstellingen voor basisschoolleerlingen in Opsterland. Het programma voor dit seizoen is bekend!

Groep 1 en 2 worden uitgenodigd voor de voorstelling ‘Breidzje’ Tryater op 7,8,9, 10 november 2016. De voorstelling wordt gespeeld door Arnold Dijkstra en Brecht Wassenaar van Tryater voor in totaal 599 kinderen. Breidzje giet oer ferwûndering. Oer groeie en grutter wurde. Oer neitinke oer letter en weromsjen op hoe’t it earst wie. Hiel lang lyn, earne op in plak yn de wrâld, leauden de minsken dat it libben as in wollen tried wie. Stel dat dat sa wie, wat kinst dan mei dy tried? Kinst der dan in moaie trui fan breidzje? Mar ast dan grutter wurdst? Wat bart der dan? Groeit dy trui dan mei dy mei? Samar fansels? Of is it sa datst sa hurd groeist datst der út groeist? Wolst him dan ôfraffelje om der in nije trui fan te breidzjen? In moaiere? En wat dan as it kleauntsje wol yn ’e tiis rekket? Leare, sels útfine, feroarje. Folgje dyn wollen tried en sjoch wêr’tst útkomst…

 

In 2017 staan de voorstellingen voor de andere groepen gepland:

Groep 3 en 4 worden uitgenodigd voor de voorstelling ’10 x Daan = Moed’Stichting Krijt op maandag 23 + dinsdag 24 januari 2017. Er worden 3 voorstellingen dagelijks gespeeld in de Skans te Gorredijk.

Groep 5 en 6 ontvangen een activiteit met als doel ‘leesbevordering’ in het voorjaar 2017. Deze activiteit wordt georganiseerd door de werkgroep ‘Schrijvers op school ‘.

Groep 7  en 8 worden uitgenodigd voor de voorstelling ‘Het Onbekende Land’ – Het Houten Huis op donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2017 in de Skans te Gorredijk.

 

Voor alle voorstellingen geldt: de kinderen worden uitgenodigd via de scholen. Meer info over activiteiten van deze werkgroep theater volgt dus via de scholen.