Contact

Adresgegevens

Ateliers Majeur wil iedereen de kans geven kunst te beleven, van kunst te genieten. Daarom verzorgen we lessen, cursussen, workshops, projecten en voorstellingen in de beeldende kunsten, op het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedereen. En, als het aan ons ligt, met iedereen. Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

Postadres
Ateliers Majeur
Postbus 285
8440 AG Heerenveen

Bezoekadres
De Rinkelbom
Zwanedrift 2
8446 KS Heerenveen

Telefoon: (0513) 468158

Podium Majeur

  • Filter op talent:

Talant en Ateliers Majeur bekrachtigen samenwerking

Talant en Ateliers Majeur bekrachtigen hun samenwerking op het gebied van kunst en cultuur met en ten behoeve van cliënten van Talant. Vandaag werd hiervoor een tweejarig contract getekend. Beide partijen willen zich samen inzetten voor het verrijken van de levens van mensen met een verstandelijke beperking door een passend educatief aanbod van kunst en cultuur. In eerste instantie richt de samenwerking zich op de regio Heerenveen. Op termijn wordt het werkgebied uitgebreid tot in de hele provincie Friesland en waar mogelijk en nodig aan te sluiten bij andere initiatieven die er zijn in Nederland.

Talant en Ateliers Majeur geven vorm aan de samenwerking door gezamenlijke kunst en culturele projecten op te zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt een breed educatief aanbod van kunst en cultuur beschikbaar en bereikbaar gemaakt voor deze doelgroep. Er wordt gestreefd naar onbeperkt toegang tot kunst en cultuureducatie. Verder gaan Talant en Ateliers Majeur het bestaande aanbod uitbreiden door gericht onderzoek in de doelgroep. Daarnaast komt er een structurele vorm van dagbesteding met als aandachtsgebied kunst en cultuur.

Auke Jelle Kingma, directeur Talant: “Cliënten van Talant kunnen door deze samenwerking hun creatieve talenten aanboren en verder ontwikkelen. Dit levert hen plezier en voldoening op, en ook ontmoetingen met andere mensen. Door bezig te zijn met kunst en cultuur verrijken zij hun leven.”

Pieter Jan Struik, sectorleider onderwijs, zorg en welzijn van Ateliers Majeur: “Een mooie bekrachtiging van een jarenlange samenwerking die we aan de hand van de afspraken verder gaan verdiepen!”