Macramé je mee? – Studio Frutsels

Bernadette is een creatieve duizendpoot. Ze is gecertificeerd kindertalentenfluisteraar, geeft BEVO-lessen op het MBO en organiseert creatieve inloopateliers op verschillende scholen. Kinderen in hun talent zetten door middel van creativiteit. Ze laten zien, maar vooral ook te laten voelen wat de kracht van ‘uit je hoofd, met je handen’ is. Misschien wel niet alleen aan de kinderen.

Vroeger kreeg je op school handenarbeid. Denk aan breien, borduren, haken maar dus ook macrameeën. Je kan enorm veel dingen maken met macramé. Het enige wat je ervoor nodig hebt zijn twee basisknopen. Die kom ik je leren. Het eindproduct van deze les is een sleutelhanger. Wist je dat wanneer je aan het knopen bent, je je beter kunt concentreren?! Dus na deze les zitten al je leerlingen knopend en in opperste concentratie te luisteren naar je rekenles. In les 1 leer je de basistechniek. In de vervolgles ga je je eigen creatie macrameeën.

Verbinding met school: creatieve vakken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
K&C-vaardigheden: onderzoeken, creëren
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 1 les van 1 tot 1,5 uur
Locatie: op school
Kosten: €140,- per les, exclusief materialen. Bij 2 of meer lessen op 1 dag: €120. Reiskosten: >10 km €0,21 per km.
Materiaal: €2,- per leerling (bij vervolg les €3/4,- per leerling)
Periode: gehele jaar, in overleg
Bijzonderheden: teamworkshop. Denk aan een touwlamp, een plantenhanger of een vlaggetjesslinger voor de teamkamer. Thematisch en op maat bijv: de Kinderboekenweek, Kerstmis, Pasen of de herfst.

Irene de Boer – Afslag BLV Belvédère

De dependance van Museum Belvédère in het centrum van Heerenveen, gericht op hedendaagse kunst, biedt een podium aan (noordelijke) jonge talentvolle kunstenaars.

Irene de Boer 3 september – 19 november 2023
Irene de Boer (1994, Delfzijl) werkt en woont in Amsterdam. Ze werkt samen met professionals op het gebied van material culture, kunstgeschiedenis en organische materiaalkunde en slaat een brug tussen elementen in subculturen; popcultuur, straatcultuur en combineert hedendaagse technieken met traditionele media.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Heerenveen
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140,-
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Dinnis van Dijken – Afslag BLV Belvédère

De dependance van Museum Belvédère in het centrum van Heerenveen, gericht op hedendaagse kunst, biedt een podium aan (noordelijke) jonge talentvolle kunstenaars.

Dinnis van Dijken 3 september – 19 november 2023
Dinnis van Dijken zijn werk gaat over het zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen de schilderkunst. Door te experimenteren met nieuwe benaderingen, inclusie van andere media en ongebruikelijke strategieën om tot nieuw werk te komen, probeert hij met zijn werk de constructies achter de (schilder-)kunst te ontleden.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Heerenveen
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140,-
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Zoltin Peeter en licht op Finland – Museum Belvédère

Museum Belvédère concentreert zich op moderne en eigentijdse beeldende kunst. Het legt daarbinnen vooral het accent op kunst van Friese makers. Museum Belvédère beheert één van de belangrijkste collecties Friese en NoordNederlandse schilderkunst. Jaarlijks organiseert het vier grote tentoonstellingen met afwisselend een regionale, nationale en internationale insteek. Centraal staat het landschap en daarmee verbonden actuele thema’s. Tot de aansprekende kunstenaars van wie het museum met regelmaat werk vertoont, behoren o.a. Jan Mankes, Hendrik Werkman en Gerrit Benner.

Zoltin Peeter en licht op Finland 6 oktober – 31 januari 2023
Dubbeltentoonstelling in de westvleugel van Museum Belvédère, waarin de blik wordt gericht op noordelijke streken.

In de jaren negentig van de vorige eeuw en begin jaren van deze eeuw bracht de fotografie in Finland vele nieuwe talenten voort. De voornamelijk jonge kunstenaars toonden een grote belangstelling voor natuur en licht. Het verzamelaarsechtpaar Piet en Marieke Sanders raakte geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen deze ‘Helsinkischool’ en legden een collectie aan van het werk van uiteenlopende kunstenaars. Hun verzameling is uitgangspunt van de tentoonstelling Licht op Finland. In de presentatie ligt het accent op landschapsfotografie en thema’s als klimaatverandering en ecologie.

De in Amsterdam geboren en getogen kunstenaar Zoltin Peeter (1942-2019) vestigde zich begin jaren zeventig definitief in Friesland. De leegte en stilte van het landschap van Noord-Friesland werd zijn domein en uitvalsbasis voor reizen naar nog noordelijker streken in IJsland en Noorwegen. De vele schetsen die hij daar ter plekke maakte, werkte hij in zijn Friese atelier uit in kleinere en monumentale tekeningen, waarin schrift en leegte een wonderlijke symbiose vormen.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Belvédère
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140, daarnaast + entréeprijs Belvédère: PO €1,50 per leerling, VO €3,- per leerling.
Uitzondering: de begeleiding en educatie van REGENERATE wordt verzorgd door het Noorderlicht Fotofestival. Prijzen op aanvraag.
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Giorgio Morandi en Nederland – Museum Belvédère

Museum Belvédère concentreert zich op moderne en eigentijdse beeldende kunst. Het legt daarbinnen vooral het accent op kunst van Friese makers. Museum Belvédère beheert één van de belangrijkste collecties Friese en NoordNederlandse schilderkunst. Jaarlijks organiseert het vier grote tentoonstellingen met afwisselend een regionale, nationale en internationale insteek. Centraal staat het landschap en daarmee verbonden actuele thema’s. Tot de aansprekende kunstenaars van wie het museum met regelmaat werk vertoont, behoren o.a. Jan Mankes, Hendrik Werkman en Gerrit Benner.

Giorgio Morandi en Nederland 17 juni – 24 september 2023
Als vervolg op de succesvolle tentoonstelling Giorgio Morandi en Bologna presenteert Museum Belvédère vijf jaar na dato een vervolg waarbij het zich concentreert op de schilderijen van Morandi in Nederlands museaal en particulier bezit. Morandi’s schilderij Natura Morta uit 1955, dat het museum in 2018 kreeg geschonken is daarbij uitgangspunt. De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader van Buitenkans, een door de Vereniging Rembrandt en Turing Foundation geïnitieerd project, dat musea in de gelegenheid stelt belangrijke kunstwerken uit grote musea in bruikleen te nemen voor een project dat aan de eigen collectie gerelateerd is.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Belvédère
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140, daarnaast + entréeprijs Belvédère: PO €1,50 per leerling, VO €3,- per leerling.
Uitzondering: de begeleiding en educatie van REGENERATE wordt verzorgd door het Noorderlicht Fotofestival. Prijzen op aanvraag.
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Tames Oud – Museum Belvédère

Museum Belvédère concentreert zich op moderne en eigentijdse beeldende kunst. Het legt daarbinnen vooral het accent op kunst van Friese makers. Museum Belvédère beheert één van de belangrijkste collecties Friese en NoordNederlandse schilderkunst. Jaarlijks organiseert het vier grote tentoonstellingen met afwisselend een regionale, nationale en internationale insteek. Centraal staat het landschap en daarmee verbonden actuele thema’s. Tot de aansprekende kunstenaars van wie het museum met regelmaat werk vertoont, behoren o.a. Jan Mankes, Hendrik Werkman en Gerrit Benner.

Tames Oud 17 juni – 24 september 2023
In samenwerking met het Cultuurhistorisch Museum Ameland organiseert Museum Belvédère een overzichtstentoonstelling van de op Ameland geboren kunstenaar Tames Oud. Zal op Ameland het accent liggen op topografische herkenbaarheid, in Museum Belvédère staat de artistieke ontwikkeling van Oud centraal.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Belvédère
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140, daarnaast + entréeprijs Belvédère: PO €1,50 per leerling, VO €3,- per leerling.
Uitzondering: de begeleiding en educatie van REGENERATE wordt verzorgd door het Noorderlicht Fotofestival. Prijzen op aanvraag.
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Regenerate – Museum Belvédère

Museum Belvédère concentreert zich op moderne en eigentijdse beeldende kunst. Het legt daarbinnen vooral het accent op kunst van Friese makers. Museum Belvédère beheert één van de belangrijkste collecties Friese en NoordNederlandse schilderkunst. Jaarlijks organiseert het vier grote tentoonstellingen met afwisselend een regionale, nationale en internationale insteek. Centraal staat het landschap en daarmee verbonden actuele thema’s. Tot de aansprekende kunstenaars van wie het museum met regelmaat werk vertoont, behoren o.a. Jan Mankes, Hendrik Werkman en Gerrit Benner.

Regenerate 17 juni – 24 september 2023
De tentoonstelling REGENERATE maakt deel uit van het jaar lijkse Noorderlicht Fotofestival. Met REGENERATE als thema, brengt het Noorderlicht Fotofestival 2023, in samenwerking met Museum Belvédère, werken samen die de veranderingen onderzoeken die de moderne samenleving onder ogen moet zien. Waar mensen in de wereld van vandaag een gevoel ervaren van ontheemd zijn, betekent regeneratie dat we onszelf en de wereld zien als opgebouwd rond wederkerige relaties waar alle partijen baat bij hebben. Zo’n hernieuwd wereldbeeld betekent dat mensen (inclusief hun technologische verworvenheden) en andere levende wezens binnen de ecosystemen van de wereld van elkaar afhankelijk zijn, voor hun gezondheid, welzijn en voortbestaan.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Belvédère
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140, daarnaast + entréeprijs Belvédère: PO €1,50 per leerling, VO €3,- per leerling.
Uitzondering: de begeleiding en educatie van REGENERATE wordt verzorgd door het Noorderlicht Fotofestival. Prijzen op aanvraag.
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Creatief met taal – StreekAtelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

Durf jij een (modern) gedicht te maken? We lezen een paar gedichten en bespreken ze. Wat is een gedicht precies? Welke soorten zijn er? Moet het rijmen? Nu gaan we aan de slag met een eigen gedicht. We nemen als basis een pagina uit je favoriete boek.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen.

Electric Art – StreekAtelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

We hebben het eerst over elektrische apparaten. Wat zijn dat precies? Noem er eens een aantal op. Waar gebruik je ze voor? Waarom noemen we ze elektrisch? We verdelen de apparaten en laten iedereen vertellen wat hij of zij heeft voor apparaat. Weten jullie hoe ze er van binnen uitzien? Wat denk je? We bespreken en zoeken het juiste gereedschap. Draaien linksom en rechtsom. Demonteren maar. We verzamelen allerlei kleine onderdelen. Goed bewaren. Van de onderdelen die we uit de apparaten hebben gehaald maken we Electric Art.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen.

Kleien in de klas – StreekAtelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

We boetseren er op los met echte pottenbakkersklei. Deze bijzondere klei is superstevig, je hebt flinke spierballen nodig om hier mee te werken. Omdat pottenbakkersklei 2 tot 3 weken moet drogen voordat het wordt gebakken, moet er tussen de eerste en de tweede les minimaal drie weken zitten. Voor het decoreren gebruiken we verf en een speciale “aflak”. Eventueel is echt glazuren ook een optie.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen. De materiaalkosten per leerling (prijswijzigingen voorbehouden):
• Schaduwfiguren van aluminiumfolie €3,55
• De draad van A. Calder €5,08
• Bosbeesten en poppen €4,30
• Maak je eigen stempels €4,91
• Een landschap van draad en karton €3,00
• Kleien in de klas €7,10