Bucketdrum workshop – Drumschool Pruiksma Music

Pruiksma Music houdt zich bezig met verscheidene muzikale werkzaamheden. De belangrijkste activiteiten bestaan uit het geven van workshops en drumlessen. Door het geven van emmerdrum workshops, aan soms wel honderden kinderen tegelijk, is Jorrit er in geslaagd om een groot publiek te bereiken en Pruiksma Music als een volwaardige drumschool op de kaart te zetten.

Een bucketdrum workshop is een workshop waarbij emmers worden gebruikt als slagwerkinstrument. Op deze manier ervaart men hoe het is en hoe het voelt om op creatieve en makkelijke wijze muziek te maken. Het voor- en naspelen van diverse ritmes, leren luisteren naar elkaar, samenspel en een goede onderlinge communicatie staan centraal. Door op zoek te gaan naar de juiste klank in een voorwerp, word je steeds creatiever in het maken van muziek. Je ontdekt dat een emmer bijvoorbeeld meer klanken heeft dan je in eerste instantie zou denken.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 58
Groepsgrootte: in overleg
Duur: 30 minuten tot 1 uur
Locatie: als er meerdere groepen achter elkaar komen gaat de voorkeur uit naar een locatie waar mijn spullen kunnen blijven staan. Verder is alles mogelijk.
Kosten: uurtarief €60,- (voor op- en afbouwen en reizen wordt 30 min. gerekend)
Periode: hele schooljaar op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend
Bijzonderheden: de docent neemt zelf alle materialen mee. (emmers, stokken en een geluidsinstallatie). Het aanbod kan gekoppeld worden aan een thema en kan schoolbreed ingezet worden.

Zingen met wiebeltenen – JoReMi Muziek!

Ik ben Jorien Elout. Ik ben een enthousiaste ervaren muziekdocent en improvisatiecoach. Met mijn gitaar en een kist vol instrumenten kom ik graag bij jou in de klas muziek maken! Muziek zet de tijd even stil en creëert daardoor tijd om te luisteren. Muziek is een goede taal om elkaar te leren kennen. Elkaar beter leren kennen is de sleutel tot leren, lol, plezier en avontuur!

Ken je de kinderliedjes van Wiebeltenen al? Het zijn frisse nieuwe grappige kinderliedjes. In de lessen gaan we ze zingen en spelen en we wiebelen mee van top tot een. Ga je mee op reis naar de ruimte met de astronaut? Weet jij de geheime ritmecode van onze hut? Hoe klinkt de scootmobiel van mijn oma? Gegarandeerd veelzijdig muziekplezier met deze lessen! En als kers op de taart kan je de Wiebeltenenband boeken voor een afsluitend meespeelconcert. Een aanrader!

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, taal, mens en natuur, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectief, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 12, 54, 55 en 56
Groepsgrootte: 30 leerlingen
Duur: 3-6 lessen van 45-60 min
Locatie: op school
Kosten: €70,- per les inclusief instrumentengebruik, leskaart en mp3. Excl. reiskosten. In combinatie met het Wiebeltenen meespeelconcert een gereduceerde lesprijs van €65,-
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: bij voorkeur meerdere klassen na elkaar. Nodig: digibord. Leerkracht doet mee met de les. Leerkrachten krijgen van elk lied een lesbrief. Deze lessenserie is ook in te zetten als deskundigheidsbevordering om nieuw repertoire en nieuwe muzikale activiteiten te leren kennen.

Expeditie muziek – JoReMi Muziek!

Ik ben Jorien Elout. Ik ben een enthousiaste ervaren muziekdocent en improvisatiecoach. Met mijn gitaar en een kist vol instrumenten kom ik graag bij jou in de klas muziek maken! Muziek zet de tijd even stil en creëert daardoor tijd om te luisteren. Muziek is een goede taal om elkaar te leren kennen. Elkaar beter leren kennen is de sleutel tot leren, lol, plezier en avontuur!

We gaan improviseren met de Kobranie methode. Hierbij staat iemand voor de groep en geeft met gebaren aan wat er kan klinken. De muzikanten krijgen zo handvatten om hun impulsen te laten klinken. Tijdens de lessen leren we steeds nieuwe gebaren om de muziek vorm te geven. Elk muziekstuk is weer verrassend! Vanuit nieuwsgierigheid naar elkaar luisteren geeft mogelijkheden om de muziek nog spannender, beeldender of gelijker te laten klinken. Ook voor leerkrachten is Kobranie een mooie methode om op een toegankelijke wijze te leren hoe je met je klas instrumentaal kan werken. Zonder dat je zelf een volleerd muzikant hoeft te zijn, kan je je leerlingen helpen te ontdekken wat je met instrumenten kan doen. In de teamtraining geef ik aan hoe je een improvisatieles opbouwt.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectief, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: 15 docenten
Duur: 6 lessen van 45 minuten. Teamtraining: 2 uur.
Locatie: op school in grote ruimte (speellokaal)
Kosten: €65,- per les. Teamtraining: €200,- excl. reiskosten. + evt. huur instrumentarium.
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: opstelling: open halve kring van stoelen. Ander aantal lessen in overleg mogelijk. Extra lessen en presentatiemoment bij te boeken. Bij inzet van Saskia Plaat worden reiskosten vanuit Zuidhorn in rekening gebracht.

Tijd voor muziek! – JoReMi Muziek!

Ik ben Jorien Elout. Ik ben een enthousiaste ervaren muziekdocent en improvisatiecoach. Met mijn gitaar en een kist vol instrumenten kom ik graag bij jou in de klas muziek maken! Muziek zet de tijd even stil en creëert daardoor tijd om te luisteren. Muziek is een goede taal om elkaar te leren kennen. Elkaar beter leren kennen is de sleutel tot leren, lol, plezier en avontuur!

In mijn muzieklessen combineer ik alle muzikale domeinen. Zingen, luisteren, componeren, noteren, improviseren, spelen en bewegen. Deze mix zorgt voor betekenisvolle en actieve lessen. De lessen laat ik graag aansluiten bij de thema’s en wensen van de klas. Of we starten vanuit een verhaal, gedicht, voorwerp, beweging of beeld. Daarbij komen vaak ook elementen aan bod uit andere schoolvakken zoals natuur, taal, rekenen, aardrijkskunde, dans.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, taal, mens
en natuur, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectief, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 9, 12, 44, 54, 55 en 56
Groepsgrootte: 30 leerlingen
Duur: 45 minuten (onderbouw eventueel 30 minuten)
Locatie: op school
Kosten: €65,- per les (incl. voorbereiding excl. reiskosten evt. huur instrumentarium in overleg)
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: de leerkracht doet mee met de klas (en leert daardoor zelf ook). Tijdens de week herhaalt de leerkracht elementen van de les met de groep.

Maestro – Jelle Visser

Op jonge leeftijd speelde ik al meerdere typen saxofoon, in plaatselijke muziekverenigingen en bigbands. Ik studeerde saxofoon en hafabra-directie. Later volgden studies Schoolmuziek en Lichte Muziek en volgde ik een master Compositie/arrangeren en behaalde ik de akte Docent Muziek. Thans werkzaam als docent saxofoon en docent muziek en actief als dirigent, workshopleider en arrangeur.

Je hebt vast wel eens groot orkest gezien en gehoord. Zoveel muzikanten bij elkaar en ze spelen nog gelijk ook. Hoe doen ze dat toch…. Heb je ook gezien dat er iemand vóór het orkest staat te “zwaaien”? Zo iemand noemen we een dirigent en hij/zij geeft leiding aan de muzikanten en bepaalt hoe het muziekstuk gespeeld wordt. Deze maestro (meester) is dus in feite de baas.

Wat komt er zoal bij kijken om een “Maestro” te zijn? In deze les maak je kennis met de kunst van het dirigeren. Je leert het verschil aangeven tussen snel en langzaam, hard en zacht spelen. En dirigeren in verschillende maatsoorten.

Verbinding met schoolthema’s: muziek, wereldoriëntatie, creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken, open houding, samenwerken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 1 les van 45 à 50 minuten
Locatie: op school
Kosten: €60,- per lesuur
Periode: in overleg met de school
Bijzonderheden: voor deze les is een digibord nodig

Sfearfol Frysk – Eelco Engelsma

Ik ben al een tijdje, of nog altijd, bezig als muzikant en gitaardocent. Soms in bandjes, soms solo of duo. Ik heb ooit mijn Conservatoriumdiploma gehaald maar muziek maken is toch vooral praktijk en (nieuwe) ervaring opdoen…oren openhouden.

Boartlik omfûgelje mei de Fryske taal. Ferskes, raps en teltjes mei tema’s as: fûgels, griene loftsilers, sinnestrielen gûlende wyn, greidelân, kij yn dize en mist. Op speelse wijze bezig zijn met de Friese taal. Fries tegenover Nederlands.

Verbinding met schoolthema’s: muziek, erfgoed
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: schoolklas en/of in overleg
Duur: 1 of 2 lessen van max. 45 minuten
Locatie: op school
Kosten: €240,- (€55,- per uur + huur instrumenten €75,-)
Periode: in overleg met de school
Bijzonderheden: eventueel groep in tweeën

Boartlik Frysk – Eelco Engelsma

Ik ben al een tijdje, of nog altijd, bezig als muzikant en gitaardocent. Soms in bandjes, soms solo of duo. Ik heb ooit mijn Conservatoriumdiploma gehaald maar muziek maken is toch vooral praktijk en (nieuwe) ervaring opdoen…oren openhouden.

Boartlik omfûgelje mei de Fryske taal. Ferskes, raps en teltjes mei tema’s as: Fûgels, griene loftsilers, sinnestrielen gûlende wyn, greidelân, kij yn dize en mist. Op speelse wijze bezig zijn met de Friese taal. Fries tegenover Nederlands.

Verbinding met schoolthema’s: muziek, erfgoed
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: schoolklas en/of in overleg
Duur: 1 of 2 lessen van max. 45 minuten
Locatie: op school
Kosten: €240,- (€55,- per uur + huur instrumenten €75,-)
Periode: in overleg met de school
Bijzonderheden: eventueel groep in tweeën

Muzikale reis – Eelco Engelsma

Ik ben al een tijdje, of nog altijd, bezig als muzikant en gitaardocent. Soms in bandjes, soms solo of duo. Ik heb ooit mijn Conservatoriumdiploma gehaald maar muziek maken is toch vooral praktijk en (nieuwe) ervaring opdoen…oren openhouden.

Vertrek vanaf station Fryslân. Ga mee langs een aantal plekken op de wereld. We reizen per trein, boot of paard. In Spanje horen we gitaarmuziek, in Afrika de trommels en jungleritmes en we dompelen ons onder in de rust en mystiek van het verre Oosten. Misschien belanden we ook nog in een bos met zingende bomen. Zang, ritme, fantasie, drama, presentatie en de klank van instrumenten.

Verbinding met schoolthema’s: muziek, erfgoed
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: schoolklas en/of in overleg
Duur: 3 lessen van 45/60 minuten per groep
Locatie: op school
Kosten: €260,- (€55,- per uur, incl. reiskosten + huur
instrumenten €75,-)
Periode: in overleg met de school
Bijzonderheden: eventueel groep in tweeën

School of rock – bucket drumming – Eelco Engelsma

Ik ben al een tijdje, of nog altijd, bezig als muzikant en gitaardocent. Soms in bandjes, soms solo of duo. Ik heb ooit mijn Conservatoriumdiploma gehaald maar muziek maken is toch vooral praktijk en (nieuwe) ervaring opdoen…oren openhouden.

Op emmers drummen we een aantal rockklassiekers verpakt in een rockmedley. Dit alles onder begeleiding van een scheurende elektrische gitaar. Laat je meeslepen in de aardse kracht van rockmuziek. Samenspel, oerkracht, beleving. Pas op voor scheuren in de muur!

Verbinding met schoolthema’s: muziek, erfgoed
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: schoolklas en/of in overleg
Duur: 1-2 lessen van 45/60 minuten per groep
Locatie: op school
Kosten: €55,- per uur + huur instrumenten €75,-
Periode: in overleg met de school
Bijzonderheden: eventueel groep in tweeën, graag met docent erbij

Leerkrachten coaching – BOOM BOOM CLAP

BOOM BOOM CLAP is de nieuwste digitale muziekmethode van Nederland. Aansprekende liedjes, complete muzieklessen van 30 minuten, unieke digitale methodiek, plug and play en meer dan 180 muzieklessen die door ons worden gegeven. Wij zijn meester Martijn en juf Willemijn. Ben jij klaar voor een goede muziekles op jouw school? Ontdek het unieke geluid van BOOM BOOM CLAP!

Ben jij als leerkracht op zoek naar meer kennis, kunde en vaardigheid op het gebied van muziekonderwijs? Wil jij weten hoe jij het muziekonderwijs op jouw school naar een hoger niveau kunt krijgen? Neem dan contact met ons op voor een leerkrachten coachingstraject. We maken voor jou en je collega’s een traject op maat. De coaching kan plaatsvinden onder of na schooltijd. Kosten: €100,- per uur.