De draad van Alexander – StreekAtelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

Alexander Calder kan alles maken van ijzerdraad. Als hij alleen is, maakt hij zelfs een vriendje om mee te spelen. We lezen zijn boek, kijken naar zijn kunstwerken (filmpje) en gaan op zoek naar de kenmerken van zijn werk. Daarna gaan we zelf aan de slag met een katoenen draad. Wat maak jij? Vervolgens gaan we aan de slag met ijzerdraad en verschillende versiersels. Nu nog een mooie sokkel (stander), een titel en dan maken we een echte tentoonstelling.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen. De materiaalkosten per leerling (prijswijzigingen voorbehouden):  €5,08

Schaduwfiguren, prachtig en krachtig! – StreekAtelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

We bespreken hoe mensen staan en bewegen. We kijken naar de verhoudingen van het lichaam. Hoe ziet een houding er uit? Wat is een onmogelijke houding? Aan de slag met aluminiumfolie, we maken poppetjes. We geven ze een houding. Met een lamp maken we hun schaduw op een ondergrond. Vervolgens maken we een “vriend” of “vijand”, accessoires en een groepsvoorstelling. Natuurlijk gaan we nabespreken: eigen en elkaars werk.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen. De materiaalkosten per leerling (prijswijzigingen voorbehouden): €3,55

Kunstzinnige oriëntatie – Artous

Anna is een duizendpoot. Door alle avonturen die ze aangaat, wordt haar blik op de wereld verruimd. Door te kijken en te verwonderen doet ze ontdekkingen. Dit is ook wat ze kinderen wil laten ervaren. Dat als je open staat voor ontdekkingen je wereld groter wordt. Liever doet ze elke keer iets anders dan vaker hetzelfde. Fijn om een les uit een methode te ondersteunen. In diverse musea neemt Anna je mee in de verhalen die er te vinden zijn. Kijken met elkaar, ontdekken dat je met kunst de vrijheid hebt om deze te beleven op je eigen manier. In de filosofielessen, die ze ook geeft, hebben we het over kunst, wat is mooi, denkt iedereen hetzelfde daarover? Moet je kunst begrijpen om ervan te kunnen genieten? Kun je ook leren van kijken naar kunst? En heb je eigenlijk ogen nodig om van kunst te kunnen genieten of kan dat ook op andere manieren…?

Verbeeldingskracht is iets wat je kunt trainen en het helpt bij meer genieten van artistieke ervaringen. Het ondersteunt bij taal- en rekenvaardigheden en het wordt makkelijker om naar de wereld te kijken vanuit verschillende invalshoeken. In de beeldende lessen is er aandacht voor de verbeeldingskracht en de beeldaspecten. Er kan gewerkt worden met textiel, plastisch materiaal en er wordt ruimtelijk geconstrueerd. De lessen zijn procesgericht, want ieder mens heeft een eigen invulling en uitwerking van zijn/haar verbeeldingskracht. Verbeelding is krachtig en het doen is leuk!

Verbinding met school: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: onderzoeken, creëren, reflectief en receptief vermogen, zelfstandig werken, samenwerken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Doelgroep: groep 1-8
Groepsgrootte: schoolklas
Duur: in overleg
Locatie: op school
Kosten: €95,- exclusief reiskosten en materiaal
Periode: in overleg met de school wordt een rooster vastgesteld
Bijzonderheden: er kan gewerkt worden met materiaal dat aanwezig is op school, die verzameld wordt door de leerlingen of uit de voorraad van Artous. Het thema en de materiaalkeuze is in overleg vast te stellen

Triedsjes nei it ferline – Tresoar

Duik met ons de collectie van Tresoar in want er is van alles te beleven en te ontdekken! Aan leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs bieden wij tal van onderwijsactiviteiten. Bij ons kun je niet alleen lessen, workshops en rondleidingen volgen maar ook zelfstandig onderzoek doen. De educatiemedewerkers verzorgen ook gastlessen en projecten op locatie. Wil je meer weten over de lesprogramma’s of je aanmelden? Kijk dan op onze website.

Tresoar, de Schatkamer fan Fryslân, biedt voor het primair en voortgezet onderwijs het lesprogramma ‘Triedsjes nei it ferline’ aan. Tijdens dit programma leren de scholieren de geschiedenis van hun eigen omgeving kennen. Het programma wordt zowel in het Fries als in het Nederlands aangeboden. Een gastles op school of een bezoek aan Tresoar is mogelijk. In overleg met de leerkracht wordt een programma op maat gemaakt. Dit programma is gratis. Verbinding met schoolthema’s: taal, Frysk, creatieve vakken, burgerschap, wereldoriëntatie

K&C-vaardigheden: presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 1, 17, 44 en 51
Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
Duur: 1 uur
Locatie: op school of bij Tresoar
Kosten: het programma is gratis (reiskosten indien van toepassing)
Periode: gehele jaar, in overleg
Bijzonderheden: de leerlingen nemen hun eigen voorwerp mee van huis. Eventuele werkbladen neemt de gastdocent van Tresoar mee.

Doorlopende leerlijn erfgoededucatie – Museum Heerenveen

Museum Heerenveen is een erfgoedmuseum die de (oude) verhalen van Heerenveen weer tot leven brengt door voorwerpen, verhalen en verschillende activiteiten. Zo hebben we archeologische vondsten, werken van beroemde kunstenaars en voetbalschoenen uit de tijd van Abe Lenstra. Al deze voorwerpen vertellen samen de rijke geschiedenis van Heerenveen. Kom langs en leer je geschiedenis kennen. Want als je je geschiedenis kent weet je wie je bent!

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. Tijdens erfgoededucatie doen leerlingen actief onderzoek naar wat we overerven van vorige generaties. Dit levert op dat leerlingen inzicht krijgen in hoe betekenisvol hun eigen omgeving is en wat het met henzelf te maken heeft. Ook ontwikkelen ze kennis en vaardigheden die verder gaan dan alleen de geschiedenisles. Erfgoededucatie koppelt cultuureducatie, (Friese)taal, burgerschapsvorming en historische vaardigheden.

Inleven in andere tijden. Met de leerlijn erfgoededucatie maken alle leerlingen van uw school kennis met het cultureel erfgoed van Heerenveen. Van het ontstaan van Heerenveen tot de oude spullen van pake en beppe. Voor elke groep is er een passende museumles waarbij ze iets meer leren over hun eigen geschiedenis. Museumlessen zijn altijd interactief, de leerlingen gaan ook zelf aan de slag.

Verbinding met schoolthema’s: o.a. taal, Fries, creatieve vakken, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: diversen
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen met daarbij 3 begeleiders
Duur: plm. 1,5 uur
Locatie: Museum Heerenveen
Kosten: €2,50 per leerling. Leerkrachten en begeleider zijn gratis. Neem je museumkaart mee!
Periode: gehele jaar, in overleg

Muziek in de klas – Victoria Nair-Price

Victoria geeft nu al meer dan tien jaar muziekles aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze heeft ervaring met zowel privélessen als groepslessen, van blokfluit tot keyboard en van schoolinstrumenten tot djembés. Ze geeft niet alleen les, maar speelt ook bij verschillende ensembles als freelance barokblokfluitist.

Victoria heeft affiniteit met jonge kinderen en vindt het fijn om door de knieën te gaan naar de creatieve wereld van deze leeftijd. Door liedjes te leren met gebaar en allerlei ritme-instrumenten te gebruiken zijn de kinderen vrolijk en blij! Thema’s in de klas kan ook meegenomen worden, graag zelfs! Met groep 3-4 kunnen als aanvulling ook blokfluiten en boomwhackers gebruikt worden.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren en receptief
Kerndoelen: 54
Groepsgrootte: 30 leerlingen
Duur: 45 minuten per les, op maat
Locatie: op school
Kosten: €55,- incl. reiskosten, evt. huur blokfluiten €15,-
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: voor muziekinstrumenten wordt gezorgd

Blokfluit in de klas – Victoria Nair – Price

Victoria geeft nu al meer dan tien jaar muziekles aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze heeft ervaring met zowel privélessen als groepslessen, van blokfluit tot keyboard en van schoolinstrumenten tot djembés. Ze geeft niet alleen les, maar speelt ook bij verschillende ensembles als freelance barokblokfluitist.

Victoria speelt blokfluit sinds haar 5e en is nu professionele muzikant op de blokfluit. Haar andere liefde is dit leuk overbrengen aan kinderen op een inspirerende manier! Spelenderwijs door bellenblazen, robot worden en dansen leren de kinderen een aantal noten en swingende liedjes op dit eeuwenoude instrument! Ze kunnen in no-time mooi spelen en het is ook geschikt voor een optreden. (Deze les kan ook in combinatie met ritme-instrumenten spelen en zingen.)

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren
Kerndoelen: 54
Groepsgrootte: max. 15-20 leerlingen (evt. splitsen: 30 minuten met helft vd groep)
Duur: 45 minuten, 4 tot 20 lessen
Locatie: op school
Kosten: €55,- incl. reiskosten. Huur blokfluiten €15,-
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: voor muziekinstrumenten wordt gezorgd

Muziek ervaren – Mia Musica

Mijn wens is om veel kinderen te laten ervaren wat muziek met ze kan doen en voor ze kan betekenen. Mijn naam is Natasja de Roo (37 jaar) en ik zet mijn brede muzikale kwaliteiten in om kinderen te enthousiasmeren voor het samen maken van muziek. Hiervoor heb ik een eigen basisprogramma (van 10 weken) ontwikkeld, organiseer ik projecten en workshops en kom ik op basisscholen!

De docent neemt verschillende muziekinstrumenten mee, bijvoorbeeld een trombone, slaginstrumenten en boomwhackers. De les kan worden ingericht op thema (bijvoorbeeld bij IPC) of naar andere wensen van de school.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, wereldoriëntatie, verbinding met IPC
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflecteren, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54 en 55
Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
Duur: 1 lesuur
Locatie: op school (gem. Heerenveen)
Kosten: €50,- all-in tarief
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: de docent neemt zelf alle materialen mee. De aanwezigheid van de eigen leerkracht is zeer gewenst! Voor muziekinstrumenten wordt gezorgd. Het aanbod kan gekoppeld worden aan een thema en kan schoolbreed ingezet worden.

Project(en) muziek samen ontdekken – Mia Musica

Mijn wens is om veel kinderen te laten ervaren wat muziek met ze kan doen en voor ze kan betekenen. Mijn naam is Natasja de Roo (37 jaar) en ik zet mijn brede muzikale kwaliteiten in om kinderen te enthousiasmeren voor het samen maken van muziek. Hiervoor heb ik een eigen basisprogramma (van 10 weken) ontwikkeld, organiseer ik projecten en workshops en kom ik op basisscholen!

Door het samen maken van muziek, laat ik de kinderen op een unieke manier ervaren wat muziek voor ze kan betekenen. Een aantal weken kom ik in de groep met verschillende muziekinstrumenten, waaronder zeker mijn trombone, maar ook slaginstrumenten, gitaar, keyboard en trompet. Leerzaam, maar ook ontspannen met leuke weetjes. Ik zal de kinderen uitdagen om mee te doen en meenemen in mijn enthousiasme. Looptijd: bijvoorbeeld 4 weken.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, wereldoriëntatie, verbinding met IPC
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflecteren, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54 en 55
Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
Duur: 1 uur bijv. 4 lessen van 1 uur (4 weken)
Locatie: op school (gem. Heerenveen)
Kosten: €50,- all-in tarief
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: de docent neemt zelf alle materialen mee. De aanwezigheid van de eigen leerkracht is zeer gewenst! Voor muziekinstrumenten wordt gezorgd.

Bucketdrum workshop – Drumschool Pruiksma Music

Pruiksma Music houdt zich bezig met verscheidene muzikale werkzaamheden. De belangrijkste activiteiten bestaan uit het geven van workshops en drumlessen. Door het geven van emmerdrum workshops, aan soms wel honderden kinderen tegelijk, is Jorrit er in geslaagd om een groot publiek te bereiken en Pruiksma Music als een volwaardige drumschool op de kaart te zetten.

Een bucketdrum workshop is een workshop waarbij emmers worden gebruikt als slagwerkinstrument. Op deze manier ervaart men hoe het is en hoe het voelt om op creatieve en makkelijke wijze muziek te maken. Het voor- en naspelen van diverse ritmes, leren luisteren naar elkaar, samenspel en een goede onderlinge communicatie staan centraal. Door op zoek te gaan naar de juiste klank in een voorwerp, word je steeds creatiever in het maken van muziek. Je ontdekt dat een emmer bijvoorbeeld meer klanken heeft dan je in eerste instantie zou denken.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 58
Groepsgrootte: in overleg
Duur: 30 minuten tot 1 uur
Locatie: als er meerdere groepen achter elkaar komen gaat de voorkeur uit naar een locatie waar mijn spullen kunnen blijven staan. Verder is alles mogelijk.
Kosten: uurtarief €60,- (voor op- en afbouwen en reizen wordt 30 min. gerekend)
Periode: hele schooljaar op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend
Bijzonderheden: de docent neemt zelf alle materialen mee. (emmers, stokken en een geluidsinstallatie). Het aanbod kan gekoppeld worden aan een thema en kan schoolbreed ingezet worden.