Musical – Dans HIER!

Dans Hier musical

Dans HIER! is een dansstudio gevestigd in Steenwijk, Heerenveen en Wolvega. Er worden diverse stijlen voor verschillende leeftijden en verschillende niveaus aangeboden. Wil je slechts een uurtje per week dansen of ben je ambitieus en wil je doorgroeien of in een wedstrijdteam dansen?

Of het nou gaat om de eindmusical van groep 8, een kerstmusical met de bovenbouw of een schoolbreed musicalproject, we hebben alles in huis om het tot een succes te maken. Op basis van de wensen en eisen van de school gaan we na goed overleg aan de slag. Dans, zang en toneel worden gecombineerd in een spetterende show. De leerlingen worden begeleid door onze professionele docenten, die ze klaarstomen voor de einduitvoering voor de ouders en andere kinderen op school. We zorgen voor een supertoffe musical, met plezier voor de kinderen op nummer één. In aanloop naar het eindstuk wordt er meerdere malen gerepeteerd. De school krijgt het script en de liedjes digitaal aangeleverd zodat de school ook eigen oefenmomenten kan inplannen. Bij een eindmusical gaan we doorgaans uit van 10 repetitiemomenten van twee uren
gedurende 5 weken voor aanvang van de eindpresentatie.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, zelfstandig werken,
samenwerken, stemexpressie, zelfvertrouwen
Kerndoelen: 54, 55, 57 en 58
Doelgroep: groep 1-8
Groepsgrootte: in overleg
Duur: in overleg
Locatie: speellokaal, sportzaal, sporthal
Kosten: €1500,- in geval van 10 repetitiemomenten,
exclusief reiskosten
Periode: in overleg met de school
Bijzonderheden: in overleg is uiteraard veel mogelijk

Muziek op school – Amber Kwant

Al van kleins af aan ben ik erg geïnteresseerd in muziek. Voor mij was het al vrij snel duidelijk dat ik les wilde gaan geven op basisscholen. Dit is het moment dat leerlingen kiezen voor muziek en ik wil graag het vlammetje bij hen aanwakkeren. Muziek is mijn passie en ik heb het geluk dat ik van mijn passie mijn beroep heb mogen maken.

Steeds meer scholen vinden het belangrijk dat hun leerlingen muziekles krijgen. In deze muzieklessen wordt gewerkt met het KVB-model. De leerlingen leren aan de hand van luisteren, maken, bewegen, zingen, lezen en noteren wat muziek allemaal is of kan zijn. In overleg met de school kan worden bepaald of de lessen wekelijks of om de week worden gegeven. Ook kan er een project periode worden aangevraagd.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55, 56 en 57
Doelgroep: groep 1-8
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: onderbouw 30 min./ midden- en bovenbouw 45 min.
Locatie: speellokaal met stoelen in een kring
Kosten: €55,00 per uur
Periode: gehele jaar, in overleg
Bijzonderheden: kan aan een thema worden gekoppeld en is schoolbreed aan te vragen

Muzikant in de klas – Elzer Educatie

Elzer Educatie is een cultuurorganisatie gevestigd in de gemeente Smallingerland, maar werkzaam binnen heel provincie Friesland. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen binnen onze provincie van goede, kwalitatieve cultuureducatie te voorzien. Ons aanbod is grotendeels gericht op muziek-, theater- en danseducatie. Wij werken echter met vele andere organisaties samen waardoor we de scholen ook met andere disciplines verder kunnen helpen.

Een muzikant komt in de klas zijn/haar instrument laten zien en horen. Hoe klinkt het instrument, hoe bespeel je het, hoe kun je muzikant worden? Moet je dan veel oefenen? De kinderen mogen vragen stellen en maken kennis met een muzikant en zijn passie voor zijn instrument. Na de inleiding van 30 minuten mogen de kinderen in kleine groepjes met de muzikant meedoen om het instrument nog beter te leren kennen.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: onderzoeken, creëren, reflectief en receptief vermogen, zelfstandig werken, samenwerken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Doelgroep: groep 1-8
Groepsgrootte: schoolklas
Duur: 90-120 minuten
Locatie: op school
Kosten: €130,- exclusief reiskosten en materiaal per muzikant/les. Kosten gebruik gereedschap en materiaal €2,- per leerling
Periode: in overleg met de school
Bijzonderheden: keuze uit verschillende instrumenten bijvoorbeeld: keyboard, gitaar, drums/slagwerk, trompet, saxofoon, viool, klarinet etc. De school kan voor een workshop of een project kiezen, waarbij er een aantal weken achter elkaar een muzikant naar de school komt.

Natuur in de stad – Stichting TIJD

De Stichting TIJD is in 2001 opgericht door Louis G. Le Roy en zijn vrouw Inge Le Roy. Het doel van de stichting is dat de ecokathedralen in Mildam en Heerenveen zich eindeloos door kunnen blijven ontwikkelen. Een ecokathedraal is een plek waar mens, plant en dier eindeloos met elkaar samenwerken, zonder dat iemand de baas is. Er wordt zonder plan gewerkt en eindeloos in de tijd. Het is dus nooit ‘af’, en niemand weet dus hoe het er over bijvoorbeeld 25 jaar uit zal zien. Er wordt gewerkt met vrijwilligers die overtollig materiaal gebruiken om bouwwerken te stapelen en er ook voor zorgen dat de paden begaanbaar blijven voor wandelaars. Er wordt in ecokathedralen minimaal onderhoud gepleegd zodat de natuur zich vrij kan ontwikkelen.

In de buurt waarin je woont en naar school gaat is veel ruimte die door iedereen gebruikt mag worden. Openbare ruimte heet dat. Vaak is dit een plantsoen, een parkeerterrein of een grasveld. Soms is het een plek waar vooral veel natuur is, zoals in een ecokathedraal. De natuur is daar de baas, maar mensen mogen er ook werken want wij zijn ook natuur. Ze werken er vrijwillig, omdat ze het leuk vinden. Er wordt ook met stenen gestapeld die niet meer anders gebruikt worden. Dit levert een uniek landschap op. Is het kunst? Is het rommel? Wat is natuur? En wat is tijd eigenlijk? Les 1: Korte presentatie over natuur in de stad. Met daarin aandacht voor de openbare ruimte, kunst, hergebruik van materialen, duurzaamheid, natuur en wat ‘tijd’ eigenlijk is. Les 2: Een bezoek aan de Le Roy tuin in Heerenveen-Midden of Ecokathedraal Mildam. We wandelen door de hele tuin, kijken wat er groeit en bloeit en bekijken ook de bouwwerken die er gestapeld zijn. Er worden vragen gesteld zoals: wie heeft die gemaakt? Waarom staan ze hier? Is het kunst? Hoort dit in de natuur? Les 3: ‘Stapelles’ (optioneel): Er kan eventueel gestapeld worden met stenen bij school of in de Le Roy tuin.

Verbinding met schoolthema’s: wereldoriëntatie, erfgoed, techniek, NME, duurzaamheid, creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, onderzoeken
Kerndoelen: 42, 44, 47 en 56
Doelgroep: groep 1-8 en VO
Groepsgrootte: op locatie groep verdelen in 2 groepen
Duur: les 1: In de klas 1 uur. Les 2: Bezoek Le Roy tuin 1,5-2 uur. Les 3: Stapelles op school of Le Roy tuin (optioneel)
Locatie: in de klas en Heerenveen-Midden/Mildam
Kosten: Onderdeel 1 en 2: €65,- per uur. Voorbeeld: uren in de klas (1), het bezoek aan de Le Roy tuin o.l.v. 2 bouwmeesters (3 uur: 2 x 1,5 uur) + 1 uur voorbereidingstijd = 5 uur = totaal: €325,- Optioneel onderdeel 3 de stapelles: Er kan nog een stapelochtend of -middag worden georganiseerd voor de leerlingen. Twee bouwmeesters (5 uur) = €325,-
Materiaal stapelles: werkhandschoenen €1,50 per lln
Periode: het voorjaar en/of najaar is het mooist

Natuur, verwondering en kunst – Birgit Speulman

Maakt als beeldend kunstenaar (digitale) collages, tekeningen, grafiek en in opdracht illustraties en grafische ontwerpen. Ze heeft veel ervaring in het ontwikkelen van lesmateriaal en het organiseren en realiseren van kunsteducatie in het primair onderwijs. Haar expertise omvat tekenen, schilderen, grafische technieken, collage, fotografie en animatie.

We laten ons inspireren door kunstenaars die werken met en over de natuur. Wat is dat, natuur? Wat weten wij van de natuur om ons heen? Is er hier ook natuur? We gaan naar buiten en kijken met andere ogen naar de directe omgeving. We voelen de wind en de aarde, we horen de vogels en ruiken de lente of de regen. Samen kiezen we voor een plek die de leerlingen interessant vinden. De leerlingen onderzoeken deze plek met behulp van ‘gereedschap’ zoals een loep, een verrekijker, potje of schepje. Ze ontdekken minuscule plantjes en onbekende beestjes (hoeveel poten hebben ze?), zand (zijn alle zandkorrels hetzelfde?) of verschillende boomstammen (welke kleuren zie je?). Maar het kunnen evengoed de schapen van de buurman zijn, vogelpoepjes of brandnetels. Dat is afhankelijk van de plek en de interesses van de leerlingen. Met (open) vragen worden de leerlingen uitgenodigd om verder te kijken en om in gesprek te gaan over wat ze beleven. Deze vragen zijn aangepast aan leeftijd en niveau van de leerlingen. Zorgen van leerlingen over klimaatverandering kunnen bijvoorbeeld een rol spelen in de bovenbouw. Met tekenmateriaal, lijm en schaar leggen de leerlingen vast wat ze van deze plek willen bewaren. Eerst zal dat moeilijk zijn, maar met wat tips gaat het al gauw makkelijk en bedenken ze zelf ook manieren om hun waarnemingen vast te leggen. Weer in de klas presenteren de leerlingen aan elkaar wat ze hebben vastgelegd en hoe ze dat hebben gedaan. Daarna ordenen we de vondsten en de tekeningen tot een ‘museum’.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, reflectie, onderzoeken, zelfstandig werken, samenwerken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Doelgroep: groep 1-8
Duur: 1 workshop van 2 uur
Locatie: op school en buiten in de omgeving van de school
Kosten: regulier, per workshop: €125,- per klas, materiaal € 1,- per
leerling. Op maat in overleg.
Periode: in overleg

Op onderzoek naar verhalen – Fries Verzetsmuseum

Een bezoek aan het Fries Verzetsmuseum brengt de Tweede Wereldoorlog heel dichtbij. Ontmoet mannen, vrouwen en kinderen die de oorlog in Friesland hebben meegemaakt en maak kennis met de voorwerpen die een rol speelden in hun verhalen. In het Fries Verzetsmuseum hoor je verhalen die je raken, confronteren en aan het denken zetten. Over kinderen die met de gevolgen van de daden van volwassenen moesten leven. En volwassenen die moeilijke keuzes moesten maken in een bijzondere tijd. De tentoonstelling laat zien hoede Tweede Wereldoorlog in Friesland werd en wordt beleefd.

Leerlingen ontdekken meerdere manieren van onderzoek doen naar persoonlijke verhalen uit de oorlog in Friesland, bijv. door zelf op zoek te gaan naar de verhalen achter de authentieke voorwerpen uit de 2e WO. Achter ieder voorwerp zit een ontmoeting met een persoon die de oorlog heeft mee gemaakt. Deze verhalen geven leerlingen inzicht in dilemma’s en conflicten die mensen in oorlogstijd hadden. Hierover gaan leerlingen met elkaar in gesprek. Gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog bekijken ze vanuit meerdere perspectieven. Zo leren ze begrippen als dictatuur, democratie, vrijheid en veiligheid toe te passen. Hoe veilig was het om te leven in een dictatuur?

Verbinding met schoolthema’s: wereldoriëntatie, taal, burgerschapsonderwijs
K&C-vaardigheden: presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 12, 51, 52 en 56
Doelgroep: groep 7-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep, de groep wordt in tweeën gesplitst. Denkt u alvast na over de verdeling? En neemt u niet meer dan één iemand extra mee die bij de andere helft van de groep blijft?
Duur: 75 minuten
Locatie: Fries Verzetsmuseum
Kosten: €5,- per leerling. Extra atelierprogramma €5,- per leerling.
Periode: gehele schooljaar
Bijzonderheden: voorbereiding van bezoek staat hier. Extra bovenbouw VO: een online onderwijsprogramma aan te vragen. Leerlingen krijgen na afloop een terugkomkaartje: met 2 volwassenen mogen ze gratis op een ander moment nog eens langskomen.

Slagwerk met alles wat we hebben – Elzer Educatie

Elzer Educatie is een cultuurorganisatie gevestigd in de gemeente Smallingerland, maar werkzaam binnen heel provincie Friesland. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen binnen onze provincie van goede, kwalitatieve cultuureducatie te voorzien. Ons aanbod is grotendeels gericht op muziek-, theater- en danseducatie. Wij werken echter met vele andere organisaties samen waardoor we de scholen ook met andere disciplines verder kunnen helpen.

In deze workshop leren de kinderen bodysounds maken met hun lichaam en klanken met hun stem. Dat zijn instrumenten die ze altijd bij zich hebben en waar ze thuis verder mee kunnen oefenen. Daarnaast maken wij een uitstap naar de boomwackers, handpercussie en eventueel ook de djembé om op een swingende manier te leren musiceren.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
Kerndoelen: 54 en 55
K&C-vaardigheden: onderzoeken, creëren, reflectief en receptief vermogen, zelfstandig werken, samenwerken
Doelgroep: groep 1-8
Groepsgrootte: schoolklas
Duur: 45 minuten
Locatie: op school
Kosten: €65,- exclusief reiskosten (en materialen: djembés hebben een meerprijs van €2,- per stuk)
Periode: in overleg met de school
Bijzonderheden: dit project kan ook zonder djembé uitgevoerd worden

Schoolmusical in het theater – Posthuis Theater

Het Posthuis Theater is dé culturele huiskamer van Heerenveen en wijde omgeving. Het belangrijkste doel van het Posthuis Theater is het hele spectrum aan podiumkunsten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau aanbieden aan een zo groot mogelijk publiek. Je vindt er (moderne) dans, beeldend theater, toneel, (klassieke) muziek, cabaret, jeugdvoorstellingen, opera en theatercolleges. Het Posthuis Theater biedt alle leerlingen uit de regio de mogelijkheid om in aanraking te komen met uitdagende theatervoorstellingen in een echt theater.

Met de (eind)musical op het podium van echt theater staan? Dat zou toch wel geweldig zijn! Het kan bij het Posthuis Theater! In de periode eind mei/juni/begin juli wordt het podium ingericht met standaard opstelling van het licht en geluid. Scholen kunnen in deze periode op een betaalbare manier gebruik maken van het podium. De op- en afbouw wordt gezamenlijk berekend voor alle deelnemende scholen. De andere kosten bedragen puur de inzet van het technische personeel.

Verbinding met schoolthema’s: divers
K&C-vaardigheden: onderzoeken, receptief,
presenteren, samenwerken
Kerndoelen: 54, 55, 56 en 58
Doelgroep: groep 1-8
Groepsgrootte: in overleg
Duur: in overleg
Kosten: vanaf €360,- in overleg, vraag naar de
mogelijkheden
Locatie: Posthuis Theater
Periode: eind mei, juni en begin juli

Rollercoaster van Emoties – De Maskermeiden

Wil jij je leerlingen verrassen met vrolijke en uitdagende workshops? We laten de leerlingen op een speelse en originele manier een nieuwe kant van zichzelf ontdekken. We bieden vakoverstijgende workshops aan, waarin de leerlingen de wonderlijke wereld van maskertheater ontdekken. Onze lessen bestaan uit een beeldende les en een theaterles, waar de leerlingen met hun eigengemaakte maskers gaan spelen.

Bij de middenbouw gaan de kinderen aan de slag met de vier basisemoties: blij, boos, bang en bedroefd. Ze toveren een neutraal masker om tot een masker met een emotie. Tijdens de theaterles benaderen de leerlingen op fysieke wijze deze emoties. Samen onderzoeken we welk effect de emoties hebben op hun stemming en op hun lichaamstaal.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, onderzoeken, presenteren
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Doelgroep: groep 3-5
Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
Duur: 1 uur per workshop + 1 uur informatie
Locatie: speellokaal
Kosten: €150, €25 reiskosten en materiaal €1,50 (excl. verf)
Periode: gehele schooljaar
Bijzonderheden: het zou fijn zijn als wij gebruik kunnen maken van de verf en de kwasten van de school. Lukt dit niet dan zoeken we naar een oplossing. We nemen maskers mee. De lessen kunnen gekoppeld worden aan een thema. Bij het verven is oude kleding gewenst.

Projectdag musical/dans/freerunning – Eijer Producties

Projectdag

Eijer Producties is de dans-, theater- en freerunningschool van de zuidoosthoek van Friesland. Een gevarieerd en ervaren team van docenten verzorgt wekelijks lessen en workshops aan kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden. Bij Eijer Producties staat ontwikkeling, familie en toegankelijkheid centraal en zorgen we ervoor dat iedereen een kans heeft om op een podium te staan. We bieden workshops en lessen aan in vele dans-, theater- en freerunningstijlen. In overleg wordt er een passend programma opgesteld, van een enkele workshop tot een volledig programma voor honderden deelnemers.

Heeft uw school een bijzondere gelegenheid? Bijv. het afscheid van een leraar of een jubileum? Vier dit dan met een op maat gemaakte projectdag. Tijdens deze dag komen meerdere docenten langs om elke groep een eigen workshop te geven in 1 of meerdere disciplines. Deze projectdag wordt op maat gemaakt, daarbij spelen de schoolgrootte en de wensen van de school een rol. Zo doet de ene groep een dansact, terwijl andere groepen een theateract laten zien. Dit alles kan, indien gewenst, samengevoegd worden tot een op maat gemaakt verhaal, met een eindpresentatie. Groep 7 en/of 8 zal de rode draad tussen de acts spelen en op die manier alle acts aan elkaar verbinden. Deze projectdag kan eventueel ook gespreid worden over meerdere dagen.

Verbinding met schoolthema’s: bewegingsonderwijs, muziek
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken, samenwerken
Kerndoelen: 54, 55, 57 en 58
Doelgroep: groep 1-8
Groepsgrootte: in overleg
Duur: in overleg
Locatie: kan zowel binnen als buiten
Kosten: in overleg
Periode: het thema van deze dag kan in overleg gekoppeld worden aan
thema’s die op school actueel zijn