Regenerate – Museum Belvédère

Museum Belvédère concentreert zich op moderne en eigentijdse beeldende kunst. Het legt daarbinnen vooral het accent op kunst van Friese makers. Museum Belvédère beheert één van de belangrijkste collecties Friese en NoordNederlandse schilderkunst. Jaarlijks organiseert het vier grote tentoonstellingen met afwisselend een regionale, nationale en internationale insteek. Centraal staat het landschap en daarmee verbonden actuele thema’s. Tot de aansprekende kunstenaars van wie het museum met regelmaat werk vertoont, behoren o.a. Jan Mankes, Hendrik Werkman en Gerrit Benner.

Regenerate 17 juni – 24 september 2023
De tentoonstelling REGENERATE maakt deel uit van het jaar lijkse Noorderlicht Fotofestival. Met REGENERATE als thema, brengt het Noorderlicht Fotofestival 2023, in samenwerking met Museum Belvédère, werken samen die de veranderingen onderzoeken die de moderne samenleving onder ogen moet zien. Waar mensen in de wereld van vandaag een gevoel ervaren van ontheemd zijn, betekent regeneratie dat we onszelf en de wereld zien als opgebouwd rond wederkerige relaties waar alle partijen baat bij hebben. Zo’n hernieuwd wereldbeeld betekent dat mensen (inclusief hun technologische verworvenheden) en andere levende wezens binnen de ecosystemen van de wereld van elkaar afhankelijk zijn, voor hun gezondheid, welzijn en voortbestaan.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Belvédère
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140, daarnaast + entréeprijs Belvédère: PO €1,50 per leerling, VO €3,- per leerling.
Uitzondering: de begeleiding en educatie van REGENERATE wordt verzorgd door het Noorderlicht Fotofestival. Prijzen op aanvraag.
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Kleien in de klas – StreekAtelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

We boetseren er op los met echte pottenbakkersklei. Deze bijzondere klei is superstevig, je hebt flinke spierballen nodig om hier mee te werken. Omdat pottenbakkersklei 2 tot 3 weken moet drogen voordat het wordt gebakken, moet er tussen de eerste en de tweede les minimaal drie weken zitten. Voor het decoreren gebruiken we verf en een speciale “aflak”. Eventueel is echt glazuren ook een optie.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen. De materiaalkosten per leerling (prijswijzigingen voorbehouden):
• Schaduwfiguren van aluminiumfolie €3,55
• De draad van A. Calder €5,08
• Bosbeesten en poppen €4,30
• Maak je eigen stempels €4,91
• Een landschap van draad en karton €3,00
• Kleien in de klas €7,10

Maak je eigen stempels – Streekatelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

Wat is “stempelen” eigenlijk? We kijken naar verschillende kunstenaars (druktechnieken). We hebben het over compositie, kleur en patronen/textuur. We maken zelf stempels en oefenen in vorm, kleur, textuur en compositie. Vervolgens maken we een eigen kunstwerk.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen. De materiaalkosten per leerling (prijswijzigingen voorbehouden): €4,91

De draad van Alexander – StreekAtelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

Alexander Calder kan alles maken van ijzerdraad. Als hij alleen is, maakt hij zelfs een vriendje om mee te spelen. We lezen zijn boek, kijken naar zijn kunstwerken (filmpje) en gaan op zoek naar de kenmerken van zijn werk. Daarna gaan we zelf aan de slag met een katoenen draad. Wat maak jij? Vervolgens gaan we aan de slag met ijzerdraad en verschillende versiersels. Nu nog een mooie sokkel (stander), een titel en dan maken we een echte tentoonstelling.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen. De materiaalkosten per leerling (prijswijzigingen voorbehouden):  €5,08

Schaduwfiguren, prachtig en krachtig! – StreekAtelier Luinjeberd

Het ontwikkelen van creativiteit vind ik heel belangrijk voor jong én oud. Het is één van de “21st century skills”. Daarom ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk prutsen en priegelen: geïnspireerd raken en vooral je eigen idee uitwerken. Vaak vergeten we terug te kijken op wat we hebben gedaan en hoe dat ging. Dit is belangrijk om te groeien in het creatieve proces. De verschillende lesprogramma’s bestaan uit 1 tot 4 lessen. Een programma kan ingekort worden of juist uitgebreid.

We bespreken hoe mensen staan en bewegen. We kijken naar de verhoudingen van het lichaam. Hoe ziet een houding er uit? Wat is een onmogelijke houding? Aan de slag met aluminiumfolie, we maken poppetjes. We geven ze een houding. Met een lamp maken we hun schaduw op een ondergrond. Vervolgens maken we een “vriend” of “vijand”, accessoires en een groepsvoorstelling. Natuurlijk gaan we nabespreken: eigen en elkaars werk.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, omgeving, natuur, erfgoed, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, onderzoeken
Kerndoelen: 47, 54 en 55
Groepsgrootte: bij groepen groter dan 15 leerlingen is een paar extra (handige) handen nodig in de vorm van de leerkracht, ouders, vrijwilligers of stagiaires
Duur: 1,5 uur, minimaal 2 lessen op 1 dag (i.vm. voorbereiding, reis- en opruimtijd), pauze van 30 minuten tussen de lessen
Locatie: op school
Periode: in overleg
Bijzonderheden: iedere school heeft zijn eigen wensen. Daarom worden de programma’s met veel plezier aangepast aan de mogelijkheden van school.
Kosten: €160,- voor 1 workshop van 1,5 uur. Voor een groep van 15 kinderen. De materiaalkosten per leerling (prijswijzigingen voorbehouden): €3,55

Kunstzinnige oriëntatie – Artous

Anna is een duizendpoot. Door alle avonturen die ze aangaat, wordt haar blik op de wereld verruimd. Door te kijken en te verwonderen doet ze ontdekkingen. Dit is ook wat ze kinderen wil laten ervaren. Dat als je open staat voor ontdekkingen je wereld groter wordt. Liever doet ze elke keer iets anders dan vaker hetzelfde. Fijn om een les uit een methode te ondersteunen. In diverse musea neemt Anna je mee in de verhalen die er te vinden zijn. Kijken met elkaar, ontdekken dat je met kunst de vrijheid hebt om deze te beleven op je eigen manier. In de filosofielessen, die ze ook geeft, hebben we het over kunst, wat is mooi, denkt iedereen hetzelfde daarover? Moet je kunst begrijpen om ervan te kunnen genieten? Kun je ook leren van kijken naar kunst? En heb je eigenlijk ogen nodig om van kunst te kunnen genieten of kan dat ook op andere manieren…?

Verbeeldingskracht is iets wat je kunt trainen en het helpt bij meer genieten van artistieke ervaringen. Het ondersteunt bij taal- en rekenvaardigheden en het wordt makkelijker om naar de wereld te kijken vanuit verschillende invalshoeken. In de beeldende lessen is er aandacht voor de verbeeldingskracht en de beeldaspecten. Er kan gewerkt worden met textiel, plastisch materiaal en er wordt ruimtelijk geconstrueerd. De lessen zijn procesgericht, want ieder mens heeft een eigen invulling en uitwerking van zijn/haar verbeeldingskracht. Verbeelding is krachtig en het doen is leuk!

Verbinding met school: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: onderzoeken, creëren, reflectief en receptief vermogen, zelfstandig werken, samenwerken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Doelgroep: groep 1-8
Groepsgrootte: schoolklas
Duur: in overleg
Locatie: op school
Kosten: €95,- exclusief reiskosten en materiaal
Periode: in overleg met de school wordt een rooster vastgesteld
Bijzonderheden: er kan gewerkt worden met materiaal dat aanwezig is op school, die verzameld wordt door de leerlingen of uit de voorraad van Artous. Het thema en de materiaalkeuze is in overleg vast te stellen

Triedsjes nei it ferline – Tresoar

Duik met ons de collectie van Tresoar in want er is van alles te beleven en te ontdekken! Aan leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs bieden wij tal van onderwijsactiviteiten. Bij ons kun je niet alleen lessen, workshops en rondleidingen volgen maar ook zelfstandig onderzoek doen. De educatiemedewerkers verzorgen ook gastlessen en projecten op locatie. Wil je meer weten over de lesprogramma’s of je aanmelden? Kijk dan op onze website.

Tresoar, de Schatkamer fan Fryslân, biedt voor het primair en voortgezet onderwijs het lesprogramma ‘Triedsjes nei it ferline’ aan. Tijdens dit programma leren de scholieren de geschiedenis van hun eigen omgeving kennen. Het programma wordt zowel in het Fries als in het Nederlands aangeboden. Een gastles op school of een bezoek aan Tresoar is mogelijk. In overleg met de leerkracht wordt een programma op maat gemaakt. Dit programma is gratis. Verbinding met schoolthema’s: taal, Frysk, creatieve vakken, burgerschap, wereldoriëntatie

K&C-vaardigheden: presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 1, 17, 44 en 51
Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
Duur: 1 uur
Locatie: op school of bij Tresoar
Kosten: het programma is gratis (reiskosten indien van toepassing)
Periode: gehele jaar, in overleg
Bijzonderheden: de leerlingen nemen hun eigen voorwerp mee van huis. Eventuele werkbladen neemt de gastdocent van Tresoar mee.

Doorlopende leerlijn erfgoededucatie – Museum Heerenveen

Museum Heerenveen is een erfgoedmuseum die de (oude) verhalen van Heerenveen weer tot leven brengt door voorwerpen, verhalen en verschillende activiteiten. Zo hebben we archeologische vondsten, werken van beroemde kunstenaars en voetbalschoenen uit de tijd van Abe Lenstra. Al deze voorwerpen vertellen samen de rijke geschiedenis van Heerenveen. Kom langs en leer je geschiedenis kennen. Want als je je geschiedenis kent weet je wie je bent!

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. Tijdens erfgoededucatie doen leerlingen actief onderzoek naar wat we overerven van vorige generaties. Dit levert op dat leerlingen inzicht krijgen in hoe betekenisvol hun eigen omgeving is en wat het met henzelf te maken heeft. Ook ontwikkelen ze kennis en vaardigheden die verder gaan dan alleen de geschiedenisles. Erfgoededucatie koppelt cultuureducatie, (Friese)taal, burgerschapsvorming en historische vaardigheden.

Inleven in andere tijden. Met de leerlijn erfgoededucatie maken alle leerlingen van uw school kennis met het cultureel erfgoed van Heerenveen. Van het ontstaan van Heerenveen tot de oude spullen van pake en beppe. Voor elke groep is er een passende museumles waarbij ze iets meer leren over hun eigen geschiedenis. Museumlessen zijn altijd interactief, de leerlingen gaan ook zelf aan de slag.

Verbinding met schoolthema’s: o.a. taal, Fries, creatieve vakken, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: diversen
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen met daarbij 3 begeleiders
Duur: plm. 1,5 uur
Locatie: Museum Heerenveen
Kosten: €2,50 per leerling. Leerkrachten en begeleider zijn gratis. Neem je museumkaart mee!
Periode: gehele jaar, in overleg

Muziek in de klas – Victoria Nair-Price

Victoria geeft nu al meer dan tien jaar muziekles aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze heeft ervaring met zowel privélessen als groepslessen, van blokfluit tot keyboard en van schoolinstrumenten tot djembés. Ze geeft niet alleen les, maar speelt ook bij verschillende ensembles als freelance barokblokfluitist.

Victoria heeft affiniteit met jonge kinderen en vindt het fijn om door de knieën te gaan naar de creatieve wereld van deze leeftijd. Door liedjes te leren met gebaar en allerlei ritme-instrumenten te gebruiken zijn de kinderen vrolijk en blij! Thema’s in de klas kan ook meegenomen worden, graag zelfs! Met groep 3-4 kunnen als aanvulling ook blokfluiten en boomwhackers gebruikt worden.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, taal
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren en receptief
Kerndoelen: 54
Groepsgrootte: 30 leerlingen
Duur: 45 minuten per les, op maat
Locatie: op school
Kosten: €55,- incl. reiskosten, evt. huur blokfluiten €15,-
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: voor muziekinstrumenten wordt gezorgd

Blokfluit in de klas – Victoria Nair – Price

Victoria geeft nu al meer dan tien jaar muziekles aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze heeft ervaring met zowel privélessen als groepslessen, van blokfluit tot keyboard en van schoolinstrumenten tot djembés. Ze geeft niet alleen les, maar speelt ook bij verschillende ensembles als freelance barokblokfluitist.

Victoria speelt blokfluit sinds haar 5e en is nu professionele muzikant op de blokfluit. Haar andere liefde is dit leuk overbrengen aan kinderen op een inspirerende manier! Spelenderwijs door bellenblazen, robot worden en dansen leren de kinderen een aantal noten en swingende liedjes op dit eeuwenoude instrument! Ze kunnen in no-time mooi spelen en het is ook geschikt voor een optreden. (Deze les kan ook in combinatie met ritme-instrumenten spelen en zingen.)

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren
Kerndoelen: 54
Groepsgrootte: max. 15-20 leerlingen (evt. splitsen: 30 minuten met helft vd groep)
Duur: 45 minuten, 4 tot 20 lessen
Locatie: op school
Kosten: €55,- incl. reiskosten. Huur blokfluiten €15,-
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: voor muziekinstrumenten wordt gezorgd