Tames Oud – Museum Belvédère

Museum Belvédère concentreert zich op moderne en eigentijdse beeldende kunst. Het legt daarbinnen vooral het accent op kunst van Friese makers. Museum Belvédère beheert één van de belangrijkste collecties Friese en NoordNederlandse schilderkunst. Jaarlijks organiseert het vier grote tentoonstellingen met afwisselend een regionale, nationale en internationale insteek. Centraal staat het landschap en daarmee verbonden actuele thema’s. Tot de aansprekende kunstenaars van wie het museum met regelmaat werk vertoont, behoren o.a. Jan Mankes, Hendrik Werkman en Gerrit Benner.

Tames Oud 17 juni – 24 september 2023
In samenwerking met het Cultuurhistorisch Museum Ameland organiseert Museum Belvédère een overzichtstentoonstelling van de op Ameland geboren kunstenaar Tames Oud. Zal op Ameland het accent liggen op topografische herkenbaarheid, in Museum Belvédère staat de artistieke ontwikkeling van Oud centraal.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Belvédère
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140, daarnaast + entréeprijs Belvédère: PO €1,50 per leerling, VO €3,- per leerling.
Uitzondering: de begeleiding en educatie van REGENERATE wordt verzorgd door het Noorderlicht Fotofestival. Prijzen op aanvraag.
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Regenerate – Museum Belvédère

Museum Belvédère concentreert zich op moderne en eigentijdse beeldende kunst. Het legt daarbinnen vooral het accent op kunst van Friese makers. Museum Belvédère beheert één van de belangrijkste collecties Friese en NoordNederlandse schilderkunst. Jaarlijks organiseert het vier grote tentoonstellingen met afwisselend een regionale, nationale en internationale insteek. Centraal staat het landschap en daarmee verbonden actuele thema’s. Tot de aansprekende kunstenaars van wie het museum met regelmaat werk vertoont, behoren o.a. Jan Mankes, Hendrik Werkman en Gerrit Benner.

Regenerate 17 juni – 24 september 2023
De tentoonstelling REGENERATE maakt deel uit van het jaar lijkse Noorderlicht Fotofestival. Met REGENERATE als thema, brengt het Noorderlicht Fotofestival 2023, in samenwerking met Museum Belvédère, werken samen die de veranderingen onderzoeken die de moderne samenleving onder ogen moet zien. Waar mensen in de wereld van vandaag een gevoel ervaren van ontheemd zijn, betekent regeneratie dat we onszelf en de wereld zien als opgebouwd rond wederkerige relaties waar alle partijen baat bij hebben. Zo’n hernieuwd wereldbeeld betekent dat mensen (inclusief hun technologische verworvenheden) en andere levende wezens binnen de ecosystemen van de wereld van elkaar afhankelijk zijn, voor hun gezondheid, welzijn en voortbestaan.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 57 en 58
Doelgroep: 1-8 en VO
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 60 tot 90 minuten
Locatie: Museum Belvédère
Kosten: rondleiding met museumdocent €70, maximaal 20 leerlingen per docent. Boven de 20 leerlingen worden 2 museumdocenten ingezet €140, daarnaast + entréeprijs Belvédère: PO €1,50 per leerling, VO €3,- per leerling.
Uitzondering: de begeleiding en educatie van REGENERATE wordt verzorgd door het Noorderlicht Fotofestival. Prijzen op aanvraag.
Schoolbezoek: museumdocent verplicht!

Start jouw profielwerkstuk bij Tresoar – Tresoar

Duik met ons de collectie van Tresoar in want er is van alles te beleven en te ontdekken! Aan leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs bieden wij tal van onderwijsactiviteiten. Bij ons kun je niet alleen lessen, workshops en rondleidingen volgen maar ook zelfstandig onderzoek doen. De educatiemedewerkers verzorgen ook gastlessen en projecten op locatie. Wil je meer weten over de lesprogramma’s of je aanmelden? Kijk dan op onze website.

Speciaal voor het voortgezet onderwijs heeft Tresoar een programma voor profielwerkstukken ontwikkeld. Wij helpen scholen en leerlingen met het opzetten van een profielwerkstuk. Leerlingen kunnen met een gratis Tresoarpas gebruik maken van onze faciliteiten, zoals boeken en archiefstukken aanvragen, studieplekken, enz. In overleg met uw school organiseert Tresoar ook een PWS-dag waarbij leerlingen diverse workshops voor hun PWS onderzoek volgen. Dit is gratis. Kijk op onze website voor de mogelijkheden.

Verbinding met schoolthema’s: Frysk, creatieve vakken, burgerschap, wereldoriëntatie, wetenschap en techniek
K&C-vaardigheden: presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 1, 9, 12, 51, 55 en 56
Groepsgrootte: variërend (in overleg met de school)
Duur: een dagdeel (afhankelijk van de wensen van de school)
Locatie: op school of bij Tresoar
Kosten: dit programma is gratis (eventuele reiskosten kunnen in rekening worden gebracht)
Periode: gehele jaar, in overleg
Bijzonderheden: de PWS-begeleiding en workshops zijn op vmbo, havo en vwo-niveau. Indien een school een bezoek aan Tresoar brengt, verwachten wij per 20 leerlingen dat er een docent als begeleider meegaat.

Triedsjes nei it ferline – Tresoar

Duik met ons de collectie van Tresoar in want er is van alles te beleven en te ontdekken! Aan leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs bieden wij tal van onderwijsactiviteiten. Bij ons kun je niet alleen lessen, workshops en rondleidingen volgen maar ook zelfstandig onderzoek doen. De educatiemedewerkers verzorgen ook gastlessen en projecten op locatie. Wil je meer weten over de lesprogramma’s of je aanmelden? Kijk dan op onze website.

Tresoar, de Schatkamer fan Fryslân, biedt voor het primair en voortgezet onderwijs het lesprogramma ‘Triedsjes nei it ferline’ aan. Tijdens dit programma leren de scholieren de geschiedenis van hun eigen omgeving kennen. Het programma wordt zowel in het Fries als in het Nederlands aangeboden. Een gastles op school of een bezoek aan Tresoar is mogelijk. In overleg met de leerkracht wordt een programma op maat gemaakt. Dit programma is gratis. Verbinding met schoolthema’s: taal, Frysk, creatieve vakken, burgerschap, wereldoriëntatie

K&C-vaardigheden: presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 1, 17, 44 en 51
Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
Duur: 1 uur
Locatie: op school of bij Tresoar
Kosten: het programma is gratis (reiskosten indien van toepassing)
Periode: gehele jaar, in overleg
Bijzonderheden: de leerlingen nemen hun eigen voorwerp mee van huis. Eventuele werkbladen neemt de gastdocent van Tresoar mee.

Kom in opstand! – Museum Heerenveen

Museum Heerenveen is een erfgoedmuseum die de (oude) verhalen van Heerenveen weer tot leven brengt door voorwerpen, verhalen en verschillende activiteiten. Zo hebben we archeologische vondsten, werken van beroemde kunstenaars en voetbalschoenen uit de tijd van Abe Lenstra. Al deze voorwerpen vertellen samen de rijke geschiedenis van Heerenveen. Kom langs en leer je geschiedenis kennen. Want als je je geschiedenis kent weet je wie je bent!

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. Tijdens erfgoededucatie doen leerlingen actief onderzoek naar wat we overerven van vorige generaties. Dit levert op dat leerlingen inzicht krijgen in hoe betekenisvol hun eigen omgeving is en wat het met henzelf te maken heeft. Ook ontwikkelen ze kennis en vaardigheden die verder gaan dan alleen de geschiedenisles. Erfgoededucatie koppelt cultuureducatie, (Friese)taal, burgerschapsvorming en historische vaardigheden.

Inleven in andere tijden. Met de leerlijn erfgoededucatie maken alle leerlingen van uw school kennis met het cultureel erfgoed van Heerenveen. Van het ontstaan van Heerenveen tot de oude spullen van pake en beppe. Voor elke groep is er een passende museumles waarbij ze iets meer leren over hun eigen geschiedenis. Museumlessen zijn altijd interactief, de leerlingen gaan ook zelf aan de slag.

Verbinding met schoolthema’s: o.a. taal, Fries, creatieve vakken, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: diversen
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen met daarbij 3 begeleiders
Duur: plm. 1,5 uur
Locatie: Museum Heerenveen
Kosten: €2,50 per leerling. Leerkrachten en begeleider zijn gratis. Neem je museumkaart mee!
Periode: gehele jaar, in overleg

De Kas – Via Ateliers Majeur

Bij De Kas zet je je eigen verhaal om in muziek. Je leert met enkele akkoorden een nummer te maken en te schrijven. In deze sing and songwritingworkshop gaat het om jouw verhaal en jouw talent. Samen met de workshopdocent ga je aan de slag met schrijven en muziek. Naast de workshop op school zijn er 4 avonden in het jaar waar jongeren zich verder kunnen ontwikkelen. Ze kunnen andere jongeren leren kennen die ook muziek maken. De Kas is een project van Ateliers Majeur om jong talent te stimuleren en verder te helpen. De Kas biedt jongeren een podium. We raden aan om deze workshop minimaal 2 maal af te nemen zodat het schrijf- en muziekwerk beiden de juiste aandacht krijgen.

Verbinding met schoolthema’s: burgerschap, muziek, taal, theater
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, receptief en reflectief, onderzoeken
Kerndoelen: 51, 52 en 54
Groepsgrootte: max. 20 deelnemers
Duur: 60 minuten
Locatie: school of De Rinkelbom
Kosten: €150,-
Periode: gehele schooljaar in overleg

Pop music! – Patrick Schaafstal

Patrick is muziekdocent/professioneel muzikant en heeft jaren ervaring met het lesgeven in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Hij werkt onder andere voor Ateliers Majeur waar hij wekelijks bandcoaching en gitaarles geeft. De leerlingen zien groeien, zowel op instrumentaal als persoonlijk vlak is fantastisch om te zien. De leerlingen zien tijdens een muziekles andere kwaliteiten van elkaar en krijgen zo vaak meer respect voor elkaar, wat goed is voor de groepsdynamiek.

Samen met je groep je favoriete liedje leren spelen en uitvoeren! Op een instrument wat je zelf uitkiest. Zang, drum, gitaar, basgitaar, piano, keyboard… Het is ook mogelijk om eventueel zelf een mooi lied te schrijven, wat we gezamenlijk tot stand brengen. Aan het einde van het project treed je op voor de andere groepen, meesters en juffen.

Verbinding met schoolthema’s: muziek, wereldoriëntatie, creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, samenwerken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: min. 5 lessen van 1,5 uur (45 minuten per groep)
Locatie: op school
Kosten: €412,50 (excl. reiskosten), huur POP band kit + logistiek €150,-
Periode: in overleg

Bucketdrum workshop – Drumschool Pruiksma Music

Pruiksma Music houdt zich bezig met verscheidene muzikale werkzaamheden. De belangrijkste activiteiten bestaan uit het geven van workshops en drumlessen. Door het geven van emmerdrum workshops, aan soms wel honderden kinderen tegelijk, is Jorrit er in geslaagd om een groot publiek te bereiken en Pruiksma Music als een volwaardige drumschool op de kaart te zetten.

Een bucketdrum workshop is een workshop waarbij emmers worden gebruikt als slagwerkinstrument. Op deze manier ervaart men hoe het is en hoe het voelt om op creatieve en makkelijke wijze muziek te maken. Het voor- en naspelen van diverse ritmes, leren luisteren naar elkaar, samenspel en een goede onderlinge communicatie staan centraal. Door op zoek te gaan naar de juiste klank in een voorwerp, word je steeds creatiever in het maken van muziek. Je ontdekt dat een emmer bijvoorbeeld meer klanken heeft dan je in eerste instantie zou denken.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 58
Groepsgrootte: in overleg
Duur: 30 minuten tot 1 uur
Locatie: als er meerdere groepen achter elkaar komen gaat de voorkeur uit naar een locatie waar mijn spullen kunnen blijven staan. Verder is alles mogelijk.
Kosten: uurtarief €60,- (voor op- en afbouwen en reizen wordt 30 min. gerekend)
Periode: hele schooljaar op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend
Bijzonderheden: de docent neemt zelf alle materialen mee. (emmers, stokken en een geluidsinstallatie). Het aanbod kan gekoppeld worden aan een thema en kan schoolbreed ingezet worden.

Expeditie muziek – JoReMi Muziek!

Ik ben Jorien Elout. Ik ben een enthousiaste ervaren muziekdocent en improvisatiecoach. Met mijn gitaar en een kist vol instrumenten kom ik graag bij jou in de klas muziek maken! Muziek zet de tijd even stil en creëert daardoor tijd om te luisteren. Muziek is een goede taal om elkaar te leren kennen. Elkaar beter leren kennen is de sleutel tot leren, lol, plezier en avontuur!

We gaan improviseren met de Kobranie methode. Hierbij staat iemand voor de groep en geeft met gebaren aan wat er kan klinken. De muzikanten krijgen zo handvatten om hun impulsen te laten klinken. Tijdens de lessen leren we steeds nieuwe gebaren om de muziek vorm te geven. Elk muziekstuk is weer verrassend! Vanuit nieuwsgierigheid naar elkaar luisteren geeft mogelijkheden om de muziek nog spannender, beeldender of gelijker te laten klinken. Ook voor leerkrachten is Kobranie een mooie methode om op een toegankelijke wijze te leren hoe je met je klas instrumentaal kan werken. Zonder dat je zelf een volleerd muzikant hoeft te zijn, kan je je leerlingen helpen te ontdekken wat je met instrumenten kan doen. In de teamtraining geef ik aan hoe je een improvisatieles opbouwt.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectief, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: 15 docenten
Duur: 6 lessen van 45 minuten. Teamtraining: 2 uur.
Locatie: op school in grote ruimte (speellokaal)
Kosten: €65,- per les. Teamtraining: €200,- excl. reiskosten. + evt. huur instrumentarium.
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: opstelling: open halve kring van stoelen. Ander aantal lessen in overleg mogelijk. Extra lessen en presentatiemoment bij te boeken. Bij inzet van Saskia Plaat worden reiskosten vanuit Zuidhorn in rekening gebracht.

Opskør in Herreturv (8+)

In deze nieuwe familiemusical nemen wij u mee naar Snorremark, dat land in het Hoge Noorden, bekend om zijn hoge bergen, zijn lage pony’s, geurige stokvis en röde pømpeblæden. Snorremark heeft ook een gezellige provinciale voetbalclub: de SC Herreturv FC, een voetbalclub die zelden degradeert of promoveert, maar die zich plotseling mag verheugen in buitenlandse belangstelling… met alle gevolgen van dien. En we maken kennis met Herre, die ervan droomt mascotte te worden. En met Attje, die absoluut niet op voetbal wil, tot groot verdriet van haar moeder, de voorzitster van SC Herreturv FC. Kortom, genoeg aanleiding om ons eens goed in het sport-culturele leven van Snorremark te verdiepen! Jø!, zoals ze daar in het Hoge Noorden zeggen.

Verbinding met school/thema’s: wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: onderzoeken, reflecteren
Kerndoelen: 54 en 55
Duur: 10.30 tot 12.30 uur (speelduur 2x 3 kwartier met een korte pauze)
Locatie: Posthuis Theater
Kosten: €10,- per leerling
Periode: dinsdag 19 december 2023
Bijzonderheden: indien gewenst kunnen er ook theaterlessen aan worden gekoppeld