Onderwijs

Heerenveen | primair onderwijs

Atelier in de school

“Crea(c)tief burgerschap”

Het Atelier in de school team werkt samen met diverse basisscholen in de gemeente Heerenveen. Ze zetten in op de 21st century skills, waarbij meervoudige intelligentie en betekenisvol leren centraal staan. De visie achter deze werkwijze is om onderzoekend, ontdekkend en betekenisvol leren een krachtige impuls te geven en waar nodig weer terug te brengen in het onderwijs. Het team richt zich op het ontwikkelen van 'Crea(c)tief burgerschap' en geeft de kinderen tools mee voor de 21e eeuw!

Bij Atelier in de school wordt er gewerkt aan de hand van onderzoeksvragen en leerdoelen waarbij veel ruimte is voor experiment. Het is gericht op creativiteitsontwikkeling van het kind, belangrijk is daarbij dat er een duidelijke koppeling is tussen de methodieken/thema’s die op school gehanteerd worden. Ook is Atelier in de school gericht op eigenaarschap van het team, de leerkracht en wordt er samengewerkt in clusters die passen bij de school. Je kunt hierbij denken aan: talentleren, wereldverkenning, topondernemers, wiskunde en ondernemend leren.

Volg onze website en/of facebookpagina voor de nieuwste verhalen over deze werkwijze!