over ons

Ons streven (Missie): ‘Kunst en cultuur is voor iedereen toegankelijk en brengt persoonlijke groei’. Wij staan voor (Kernwaarden): ‘Maatschappelijk betrokken’, ‘Samenwerkingsgericht’ en ‘Inspirerend’.

Zo realiseren we dat (Visie): We zorgen voor een breed aanbod van kunst- en cultuureducatie in de gemeente Heerenveen. We hebben oog voor de bijdrage die kunst- en cultuureducatie kan leveren aan onderwijskundige en maatschappelijke doelstellingen. Daarbij richten we ons op het aangetoonde effect van kunst en cultuur op de persoonlijke ontwikkeling en maken we gebruik van good practices. We sluiten aan bij behoeften maar wekken ook interesse op. Daar waar er binnen de regio geen passend aanbod is creëren we dit.

We treden op als ‘kunst- en cultuurmakelaar’. Hiertoe vormen wij een netwerkorganisatie. Binnen ons netwerk brengen wij klanten en aanbieders bij elkaar en zetten we subsidie in om de toegankelijkheid van het aanbod te vergroten. Aanbieders uit de regio kunnen zich bij ons netwerk aansluiten.

We inspireren. We zorgen voor een inspirerend aanbod. We dragen zorg voor kennisdeling tussen partners. We stimuleren vernieuwing en ondernemerschap. Als professionals zijn we met elkaar in gesprek over kwaliteit.