Cultuuraanbieders

Gemengd koor

Koor De Reade Hoeke

Koor De Reade Hoeke is een gemengd koor van enthousiaste zangers en zangeressen die zich betrokken voelen bij de samenleving en bij de wereld om hen heen en zingen als passie hebben. Het koor is opgericht in de jaren 80 en is ontstaan vanuit de vredesbeweging.

Het koor kiest liederen om de inhoud en omdat ze mooi zijn om te zingen. Liederen tegen onrecht en onderdrukking, over vrede, hoop en liefde. Over de rijkdom van andere culturen. Liederen vanuit de hele wereld. Veel aandacht wordt besteed aan de klankkleur van het vierstemmige koor.

Ons repertoire is zeer gevarieerd met liederen vanuit de hele wereld en in veel talen: Afrikaans, Spaans, Kroatisch, Fries, Bulgaars en nog heel veel meer.

Wij zingen op uitnodiging en geven jaarlijks een eigen concert. We doen mee aan projecten en festivals zoals de tweejaarlijkse Stipelrunte in Friesland.

dirigent

Martzen Dijkstra

locatie

De As, Weegbree 72 in Heerenveen

planning

elke woensdagavond

doelgroep

Alle leeftijden

datum

elke woensdag met uitzondering van de schoolvakanties

prijs

€15,- per maand

Telefoon:

0513529462