Cultuuraanbieders

Stichting | Historie Heerenveen in woord en beeld

Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen

Werkgroep Oud-Heerenveen beheert de historie van Heerenveen en Oranjewoud, haar gebouwen en bewoners. De werkgroep geeft lezingen en rondleidingen, doet verslag in woord en beeld.

De doelstellingen van de Stichting zijn:

• het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies.
• het uitgeven van een periodiek orgaan (de Veenbrief) met verslagen van lezingen en vermelding van wetenswaardigheden.
• het organiseren van cultuurhistorische wandelingen en fietstochten in Heerenveen en Oranjewoud.
• het verlenen van assistentie aan Museum Heerenveen.
• het geven van adviezen en informatie aan instanties en personen.
• het zich inzetten voor het behoud en herstel van monumenten en beeldbepalende panden.
• het inventariseren van bouw- en kunstwerken en natuurlijke objecten door middel van beschrijvingen, opmetingen, tekeningen, foto's, dia's, films en andere informatiedragers, vooral wanneer het voortbestaan daarvan wordt bedreigd.
• het toekennen van onderscheidingen aan personen en instellingen, die een bijzondere prestatie hebben geleverd in overeenstemming met het doel van de Stichting.
• het (ver)kopen, restaureren, verhuren of exploiteren van beeldbepalende) onroerende zaken.
• te boek stellen van de geschiedenis van Heerenveen.

Dit alles wordt gedaan door een grote groep van vrijwilligers!

Meer lezen over de mensen achter de werkgroep? Kijk eens op: cultuurplein Heerenveen

locatie

Minckelersstraat 11, 8442 CE, Heerenveen

Telefoon:

0513 623 408