Onderwijs

Heerenveen | primair onderwijs | voortgezet onderwijs | MBO

Museumeducatie Belvédère

Educatieve onderwijstrajecten worden op maat verzorgd, in samenwerking met museum Belvédère, door het team museumeducatie van Ateliers Majeur.

Het team museumeducatie heeft voor alle onderwijsgroepen programma’s ontwikkeld en stemt deze af op de vaste en actuele tentoonstellingen. Het museumbezoek begint, en houdt niet op, bij de voordeur. Wilt u een programma op maat gekoppeld aan bijv. een (kunst)project? Het team museumeducatie van Ateliers Majeur gaat graag met u in gesprek. Indien gewenst kan het team in het voor- en natraject een rol spelen in de lessen op school. De programma’s die ontwikkeld zijn en worden sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs en essentiële skills voor de 21ste eeuw.

Onderbouw en middenbouw basisschool: we werken aan de hand van zoekkaarten. Het museumbezoek wordt begonnen met een inleiding over het Belvédère en wat een museum nu eigenlijk is. Vervolgens kijken we samen naar een kunstwerk en wordt deze besproken. Daarna gaan de kinderen in kleine groepjes (met een begeleider) zelf kijken naar kunstwerken aan de hand van de zoekkaarten.

Bovenbouw en voortgezet onderwijs: na een introductie over het museum en een uitleg over de kijkwijzer gaan de leerlingen zelfstandig op onderzoek in de vaste collectie om een kunstwerk goed te bestuderen. We sluiten af met korte presentaties van de leerlingen over het bestudeerde kunstwerk.

  • Extra optie: samen met een museumdocent door de vaste collectie en/of tijdelijke expositie om kunstwerken te bespreken.
  • Extra optie 2: Het bezoek kan uitgebreid worden met een educatieve excursie in en rondom het culturele erfgoed van het Landgoed Oranjewoud.
  • Eigen wensen van de school kunnen ingebracht worden.

Voor meer informatie over de educatieve programma’s en het reserveren van een museumbezoek kunt u contact opnemen met het museum. Telefoon 0513-644999 of e-mail: secretariaat@museumbelvedere.nl.

Aanvragen voor schoolbezoek graag twee weken van tevoren doen! Kijk eens op de website van het museum: http://www.museumbelvedere.nl/