Triedsjes nei it ferline – Tresoar

Duik met ons de collectie van Tresoar in want er is van alles te beleven en te ontdekken! Aan leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs bieden wij tal van onderwijsactiviteiten. Bij ons kun je niet alleen lessen, workshops en rondleidingen volgen maar ook zelfstandig onderzoek doen. De educatiemedewerkers verzorgen ook gastlessen en projecten op locatie. Wil je meer weten over de lesprogramma’s of je aanmelden? Kijk dan op onze website.

Tresoar, de Schatkamer fan Fryslân, biedt voor het primair en voortgezet onderwijs het lesprogramma ‘Triedsjes nei it ferline’ aan. Tijdens dit programma leren de scholieren de geschiedenis van hun eigen omgeving kennen. Het programma wordt zowel in het Fries als in het Nederlands aangeboden. Een gastles op school of een bezoek aan Tresoar is mogelijk. In overleg met de leerkracht wordt een programma op maat gemaakt. Dit programma is gratis. Verbinding met schoolthema’s: taal, Frysk, creatieve vakken, burgerschap, wereldoriëntatie

K&C-vaardigheden: presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 1, 17, 44 en 51
Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
Duur: 1 uur
Locatie: op school of bij Tresoar
Kosten: het programma is gratis (reiskosten indien van toepassing)
Periode: gehele jaar, in overleg
Bijzonderheden: de leerlingen nemen hun eigen voorwerp mee van huis. Eventuele werkbladen neemt de gastdocent van Tresoar mee.

Doorlopende leerlijn erfgoededucatie – Museum Heerenveen

Museum Heerenveen is een erfgoedmuseum die de (oude) verhalen van Heerenveen weer tot leven brengt door voorwerpen, verhalen en verschillende activiteiten. Zo hebben we archeologische vondsten, werken van beroemde kunstenaars en voetbalschoenen uit de tijd van Abe Lenstra. Al deze voorwerpen vertellen samen de rijke geschiedenis van Heerenveen. Kom langs en leer je geschiedenis kennen. Want als je je geschiedenis kent weet je wie je bent!

Wat is erfgoededucatie?
Erfgoed vertelt ons wie we zijn, wat ons verleden is en wat ons bindt. Tijdens erfgoededucatie doen leerlingen actief onderzoek naar wat we overerven van vorige generaties. Dit levert op dat leerlingen inzicht krijgen in hoe betekenisvol hun eigen omgeving is en wat het met henzelf te maken heeft. Ook ontwikkelen ze kennis en vaardigheden die verder gaan dan alleen de geschiedenisles. Erfgoededucatie koppelt cultuureducatie, (Friese)taal, burgerschapsvorming en historische vaardigheden.

Inleven in andere tijden. Met de leerlijn erfgoededucatie maken alle leerlingen van uw school kennis met het cultureel erfgoed van Heerenveen. Van het ontstaan van Heerenveen tot de oude spullen van pake en beppe. Voor elke groep is er een passende museumles waarbij ze iets meer leren over hun eigen geschiedenis. Museumlessen zijn altijd interactief, de leerlingen gaan ook zelf aan de slag.

Verbinding met schoolthema’s: o.a. taal, Fries, creatieve vakken, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectie, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: diversen
Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen met daarbij 3 begeleiders
Duur: plm. 1,5 uur
Locatie: Museum Heerenveen
Kosten: €2,50 per leerling. Leerkrachten en begeleider zijn gratis. Neem je museumkaart mee!
Periode: gehele jaar, in overleg

Project(en) muziek samen ontdekken – Mia Musica

Mijn wens is om veel kinderen te laten ervaren wat muziek met ze kan doen en voor ze kan betekenen. Mijn naam is Natasja de Roo (37 jaar) en ik zet mijn brede muzikale kwaliteiten in om kinderen te enthousiasmeren voor het samen maken van muziek. Hiervoor heb ik een eigen basisprogramma (van 10 weken) ontwikkeld, organiseer ik projecten en workshops en kom ik op basisscholen!

Door het samen maken van muziek, laat ik de kinderen op een unieke manier ervaren wat muziek voor ze kan betekenen. Een aantal weken kom ik in de groep met verschillende muziekinstrumenten, waaronder zeker mijn trombone, maar ook slaginstrumenten, gitaar, keyboard en trompet. Leerzaam, maar ook ontspannen met leuke weetjes. Ik zal de kinderen uitdagen om mee te doen en meenemen in mijn enthousiasme. Looptijd: bijvoorbeeld 4 weken.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, wereldoriëntatie, verbinding met IPC
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflecteren, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54 en 55
Groepsgrootte: max. 30 leerlingen
Duur: 1 uur bijv. 4 lessen van 1 uur (4 weken)
Locatie: op school (gem. Heerenveen)
Kosten: €50,- all-in tarief
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: de docent neemt zelf alle materialen mee. De aanwezigheid van de eigen leerkracht is zeer gewenst! Voor muziekinstrumenten wordt gezorgd.

Bucketdrum workshop – Drumschool Pruiksma Music

Pruiksma Music houdt zich bezig met verscheidene muzikale werkzaamheden. De belangrijkste activiteiten bestaan uit het geven van workshops en drumlessen. Door het geven van emmerdrum workshops, aan soms wel honderden kinderen tegelijk, is Jorrit er in geslaagd om een groot publiek te bereiken en Pruiksma Music als een volwaardige drumschool op de kaart te zetten.

Een bucketdrum workshop is een workshop waarbij emmers worden gebruikt als slagwerkinstrument. Op deze manier ervaart men hoe het is en hoe het voelt om op creatieve en makkelijke wijze muziek te maken. Het voor- en naspelen van diverse ritmes, leren luisteren naar elkaar, samenspel en een goede onderlinge communicatie staan centraal. Door op zoek te gaan naar de juiste klank in een voorwerp, word je steeds creatiever in het maken van muziek. Je ontdekt dat een emmer bijvoorbeeld meer klanken heeft dan je in eerste instantie zou denken.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 54, 55 en 58
Groepsgrootte: in overleg
Duur: 30 minuten tot 1 uur
Locatie: als er meerdere groepen achter elkaar komen gaat de voorkeur uit naar een locatie waar mijn spullen kunnen blijven staan. Verder is alles mogelijk.
Kosten: uurtarief €60,- (voor op- en afbouwen en reizen wordt 30 min. gerekend)
Periode: hele schooljaar op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend
Bijzonderheden: de docent neemt zelf alle materialen mee. (emmers, stokken en een geluidsinstallatie). Het aanbod kan gekoppeld worden aan een thema en kan schoolbreed ingezet worden.

Tijd voor muziek! – JoReMi Muziek!

Ik ben Jorien Elout. Ik ben een enthousiaste ervaren muziekdocent en improvisatiecoach. Met mijn gitaar en een kist vol instrumenten kom ik graag bij jou in de klas muziek maken! Muziek zet de tijd even stil en creëert daardoor tijd om te luisteren. Muziek is een goede taal om elkaar te leren kennen. Elkaar beter leren kennen is de sleutel tot leren, lol, plezier en avontuur!

In mijn muzieklessen combineer ik alle muzikale domeinen. Zingen, luisteren, componeren, noteren, improviseren, spelen en bewegen. Deze mix zorgt voor betekenisvolle en actieve lessen. De lessen laat ik graag aansluiten bij de thema’s en wensen van de klas. Of we starten vanuit een verhaal, gedicht, voorwerp, beweging of beeld. Daarbij komen vaak ook elementen aan bod uit andere schoolvakken zoals natuur, taal, rekenen, aardrijkskunde, dans.

Verbinding met schoolthema’s: creatieve vakken, taal, mens
en natuur, wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, reflectief, receptief, onderzoeken
Kerndoelen: 9, 12, 44, 54, 55 en 56
Groepsgrootte: 30 leerlingen
Duur: 45 minuten (onderbouw eventueel 30 minuten)
Locatie: op school
Kosten: €65,- per les (incl. voorbereiding excl. reiskosten evt. huur instrumentarium in overleg)
Periode: gehele schooljaar in overleg
Bijzonderheden: de leerkracht doet mee met de klas (en leert daardoor zelf ook). Tijdens de week herhaalt de leerkracht elementen van de les met de groep.

Vakdocent muziek – BOOM BOOM CLAP

BOOM BOOM CLAP is de nieuwste digitale muziekmethode van Nederland. Aansprekende liedjes, complete muzieklessen van 30 minuten, unieke digitale methodiek, plug and play en meer dan 180 muzieklessen die door ons worden gegeven. Wij zijn meester Martijn en juf Willemijn. Ben jij klaar voor een goede muziekles op jouw school? Ontdek het unieke geluid van BOOM BOOM CLAP!

Een vakdocent muziek live in de klas? Dat kan! Meester Martijn of juf Willemijn komen graag op jouw school om een spetterende muziekles te geven aan de onder-, midden- en/of bovenbouw. Zingen, spelen, bewegen, luisteren, noteren en creëren: alles komt aanbod in deze muzieklessen. Wil je de lessen laten aansluiten bij de thema’s op jouw school? Wij overleggen graag met jou om samen tot een passend aanbod te komen. Onze muzieklessen kunnen in combinatie met een abonnement op onze muziekmethode, maar dat hoeft niet.

Verbinding met schoolthema’s: rekenen, taal, wereldoriëntatie, creatieve vakken, mens en natuur
K&C-vaardigheden: creëren, presenteren, samenwerken, onderzoeken, reflectie
Kerndoelen: 54, 55 en 56
Groepsgrootte: lokaalgroep
Duur: 30 tot 45 min. per les
Locatie: op school
Kosten: €80,- per uur
Periode: in overleg met de school

Opskør in Herreturv (8+(

In deze nieuwe familiemusical nemen wij u mee naar Snorremark, dat land in het Hoge Noorden, bekend om zijn hoge bergen, zijn lage pony’s, geurige stokvis en röde pømpeblæden. Snorremark heeft ook een gezellige provinciale voetbalclub: de SC Herreturv FC, een voetbalclub die zelden degradeert of promoveert, maar die zich plotseling mag verheugen in buitenlandse belangstelling… met alle gevolgen van dien. En we maken kennis met Herre, die ervan droomt mascotte te worden. En met Attje, die absoluut niet op voetbal wil, tot groot verdriet van haar moeder, de voorzitster van SC Herreturv FC. Kortom, genoeg aanleiding om ons eens goed in het sport-culturele leven van Snorremark te verdiepen! Jø!, zoals ze daar in het Hoge Noorden zeggen.

Verbinding met school/thema’s: wereldoriëntatie
K&C-vaardigheden: onderzoeken, reflecteren
Kerndoelen: 54 en 55
Duur: 10.30 tot 12.30 uur (speelduur 2x 3 kwartier met een korte pauze)
Locatie: Posthuis Theater
Kosten: €10,- per leerling
Periode: dinsdag 19 december 2023
Bijzonderheden: indien gewenst kunnen er ook theaterlessen aan worden gekoppeld

De Impro Show! – IJtje Plantinga

IJtje is gespecialiseerd in improvisatietheater en werkt samen met culturele partners om iedereen aan het improviseren te krijgen. IJtje is vastbesloten om er samen met alle scholen en leerlingen dit jaar een feestje van te maken! Spelenderwijs dingen leren. Samen gaan we op ontdekkingstocht door de wereld van improvisatietheater!

De Impro Show! Is een interactieve voorstelling. ‘Samen’ is het sleutelwoord van deze voorstelling. Aan de hand van input die IJtje uit het publiek haalt, bedenkt zij een verhaal of scene. Deze speelt zij vervolgens uit, dit vaak met behulp van leerlingen uit het publiek. Het is een voorstelling waarbij iedereen mee kan doen en het niet 45 minuten stilzitten is. De voorstelling is aan ieder gewenst thema aan te passen. Samen maken we er een groot feest van en laten we onze fantasie het werk doen!

Verbinding met schoolthema’s: taal en creatieve vakken
K&C-vaardigheden: creëren, onderzoeken, presenteren,reflectie, samenwerken
Kerndoelen: 57 en 58
Groepsgrootte: max. 70 leerlingen per voorstelling
Duur: 45 minuten
Locatie: op school
Kosten: €200,- per voorstelling
Bijzonderheden: de voorstelling is aan te passen aan ieder gewenst thema, schoolbreed aan te vragen, ook naschools aan te vragen en kan geschikt zijn voor het speciaal onderwijs

Co-creatieproject: Vier het leven

Boordevol spelplezier, zonder prestatiedruk en verwachtingen. Inspiratie voor elk talent. Gewoon beleven en genieten! Vol enthousiasme zijn Ute Kaiser, Natasja de Roo en Linda Sinnige een co-creatie aangegaan om kinderen en teams “natuurlijke creativiteit” te laten ervaren! Laat jezelf zien, laat je lichtje schijnen, ontdek je talenten en vier het leven!

Graag verrassen wij u met een prachtig creatief feest op uw speciale dag zoals een jubileum, eerste/laatste schooldag, pleinfeest, viering, leerkracht uitzwaaien of fusieproject! Kant en klaar op de dag zelf of met gezamenlijke voorbereiding. Speels integreren we thema’s als duurzaamheid, (natuur) verbinding, respect en gelijkwaardige burgerschap. Iedereen kan iets en heeft meer talenten dan verwacht! Een volledig verzorgde creatieve menudag vol kleurrijke workshops van 5 (of meer) docenten waar niets moet en alles kan! Met een spetterende voorstelling als bekroning.

Verbinding met schoolthema’s: muziek, dans, theater, beeldend, erfgoed, media wereldoriëntatie, mens en natuur, duurzaamheid, multidisciplinair, sport en beweging, spelend leren
K&C-vaardigheden: creëren, reflectief, receptief, presenteren, onderzoeken, samenwerken
Kerndoelen: 44, 55, 56, 57 en 58
Groepsgrootte: multidisciplinair cultuurmenu voor de hele school
Duur: bijvoorbeeld 1 dag(deel)
Locatie: in overleg alle geschikte schoollokalen en/of schoolplein
Kosten: richtlijnprijs 1 dag(deel) €888,- afhankelijk van aantal groepen en workshopaanbieders
Periode: hele schooljaar mogelijk (ook in de vakantie)
Bijzonderheden: ook mogelijk voor BSO of speciaal onderwijs of als interactieve dag met speciale doelgroepen zoals senioren of mindervaliden

Taalplan Frysk

Wil je op jouw school Fries en meertaligheid een boost geven? Wil je Fries en meertaligheid verbinden met kunst en cultuur? Dan is Inspirerend Meertalig Onderwijs wat voor jou!

De provincie Fryslân heeft met Taalplan Frysk beleid uitgezet om scholen te ondersteunen bij het realiseren van de ambitie dat alle scholen in 2030 een aanbod voor alle kerndoelen Fries hebben (zie taalplan.frl). Onderdeel van dit beleid is dat alle scholen een skoalstiper krijgen. Samen met het team onderzoekt de skoalstiper hoe de school hun aanbod Fries kan verstevigen, passend bij de situatie en de ambitie van de school. Dit kan op veel verschillende manieren (zie taalplan.frl).

Wanneer je Fries wilt verbinden aan kunst en cultuur kun je kiezen voor projecten van inspirerend meertalig onderwijs. Inspirerend Meertalig Onderwijs is de verzamelnaam van projecten waarin wij, adviseurs en onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool en Cedin, samen met scholen inspirerende werkwijzen en materialen ontwikkelen én implementeren, met Frysk als centraal uitgangspunt.

1. Besjoc it mar
Bern leare mei ‘Besjoch it Mar!’ mei help fan de Visual Thinking Strategies kritysk en djipper te sjen nei in keunstfoto út de Fryske kultuer. Dernei meitsje se in Fryske flog of stopmotion filmke. Mei in praktysk magazine (sjoch webside) yn ‘e hannen kinne learkrêften fuort oan de slach mei keunst én mei de taaldoelen Frysk.

2. De inktfluencer!
Bern leare mei ‘De inktfluencer’ meartalige gedichten te meitsjen oan de hân fan de flogs en ynspiraasje gedichten fan Rinke de Inktfluencer. Dizze flogs en in praktysk magazine binne te finen op de webside www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl.

3. Tink dy tûk
Filosofearje mei bern, dat is ‘Tink dy Tûk!’ Mei ferwûnderingsfragen nei in krêftich en keunstich oanbod Frysk. Bern leare troch te filosofearjen oer de Fryske taal, keunst en kultuer dat de wrâld net swart-wyt is mar fol mei kleuren. Der binne ferskate magazines ‘Tink dy Tûk! te finen op de webside.

4. Keunstryk – Folksferhalen
Keunstryk – Folksferhalen bringt taal, keunst en kultuer byinoar, is bedoeld foar alle groepen yn it primêr ûnderwiis, wêrby’t bern ferhalen út de omjouwing ophelje, ûndersykje en fertelle ûnder lieding fan in keunstner yn ‘e klasse. Keunstryk soarget foar alle yngrediïnten om goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis te ferbinen.

5. Keunstryk – kreatyf skriuwen
Keunstryk – Kreatyf Skriuwen lient har foar it ynsetten fan in ferskaat oan keunstdissiplinen en talige útwurkingen. Bern ûntdekke troch it folgjen fan kreative tinkprosessen ferkenne, ferbyldzje en fiele, helder tinke en meitsje hoe’t se harren eigen ferhaal of gedicht opbouwe kinne. Dit alles ûnder lieding fan in keunstner yn ‘e klasse.

Alle projecten van inspirerend meertalig onderwijs hebben de volgende uitgangspunten:
– Goed onderwijs vindt plaats in een rijke, inspirerende leeromgeving.
– Talen leer je door talen te gebruiken in natuurlijke taalgebruikssituaties.
– Talen leer je ook tijdens andere vakken.
– Leren vindt (altijd) plaats in (meertalige) interactie.
– De leerlingen de ruimte bieden om tot veel taalproductie te komen.
– De kwaliteit van interactie met leerlingen bepaalt de kwaliteit van het onderwijs.
– Ruimte bieden aan de thuistaal van de kinderen.
– Integratie van talen, domeinen en vakken.

Kijk voor meer informatie over alle projecten, ervaringen van leerkrachten en voorbeeldlessen en werkmaterialen op www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl.